Nieuws

Klik op de titel van het nieuwsbericht om het hele bericht te lezen.

 • Gewijzigde openingstijden in december

  (30-11-2015)

  In december heeft ons Klant Contact Centrum gewijzigde openingstijden:

 • Themabijeenkomst 'Verslik u niet' over ouderen en medicijngebruik

  (26-11-2015)

  In samenwerking met de Apotheek Grootegast en de gemeente Grootegast organiseert TSN Thuiszorg onder de titel ‘Verslik u niet!’ op maandag 30 november aanstaande een bijeenkomst over ouderen en medicijngebruik. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Grootegast. U wordt wel verzocht u van te voren aan te melden.

 • Traject inkoopmaatwerkvoorzieningen WMO Westerkwartier goed verlopen

  (25-11-2015)

  Begin november hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten de deelovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld. Aanbieders die deze deelovereenkomst aangaan met de Westerkwartiergemeenten, kunnen de komende jaren hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aanbieden aan inwoners in het Westerkwartier. 

 • Overstapcoaches collectieve zorgverzekering 

  (25-11-2015)

  Voor inwoners die willen overstappen naar de gemeentelijke collectieve zorgverzekering, zijn op maandag 7 december as. van 12:30 tot 14:00 uur overstapcoaches van Menzis aanwezig in het Dienstencentrum in Grootegast.

 • Vrijwilligersprijzen 2015 uitgereikt door burgemeester Dijkstra

  (20-11-2015)

  Donderdagavond 19 november werd de traditionele vrijwilligersavond van de gemeente Grootegast weer gehouden. Dit jaar was voor een nieuwe opzet gekozen en werden er prijzen uitgereikt in drie categorieën.

 • Verkeerssituatie Opende gewijzigd

  (19-11-2015)

  De verkeerssituatie van de Provincialeweg door Opende is sinds de herinrichting van het centrum gewijzigd. Omdat vanuit Opende nog geregeld melding wordt gemaakt van te hard rijdende voertuigen en gevaarlijke verkeerssituaties, hieronder de gewijzigde verkeersbesluiten.

 • Continuering project ‘Herstel houtsingelstructuur Zuidelijk Westerkwartier’

  (18-11-2015)

  Binnen de gemeente Grootegast bestaat al langer de mogelijkheid om in behoud- en herstelgebieden verwaarloosde houtsingels kosteloos te laten opknappen. Via dit provinciale singelherstelproject worden de houtsingels geschikt gemaakt voor regulier vervolgbeheer. Zo werd in de afgelopen winterperiode op deze wijze door Landschapsbeheer Groningen in het kader van dit project nog 5 km houtsingel in de gemeente Grootegast hersteld en onder beheer gebracht.

 • Abel Tasman Art Prize 2016 ingeluid met nieuwe website

  (17-11-2015)

  Vrijdagmiddag 20 november wordt de nieuwe website van de Abel Tasman Art Prize (ATAP) gelanceerd. Het online zetten van www.abeltasmanartprize.nl valt samen met de opening van de aanmeldingstermijn voor de prijs.

 • Start sloop voormalig schoolgebouw Het Kompas in Opende

  (13-11-2015)

  Woensdag 18 november aanstaande start Poelman V.O.F. uit Grootegast met de sloop van het voormalige schoolgebouw van OBS Het Kompas in Opende. Inmiddels zijn de voorbereidingen hierop al in gang gezet. De werkzaamheden moeten voor 1 januari 2016 volledig zijn afgerond.

 • Vet, recycle het! 

  (11-11-2015)

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan raakt het riool niet verstopt en bent u duurzaam bezig!

 • Carbidschieten? Vraag op tijd toestemming!

  (11-11-2015)

  Tijdens de komende jaarwisseling zal in onze gemeente weer op diverse plaatsen het traditionele carbidschieten plaatsvinden. Omdat carbidschieten niet zonder risico’s is, en in sommige situaties overlast kan veroorzaken, zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening regels opgesteld voor carbidschieten. Uitgangspunt van de regelgeving is dat carbidschieten alleen mag plaatsvinden op oudejaarsdag tussen 10.00 uur ’s morgens en 02.00 uur ’s nachts.

 • 3 minuten is niks bij brand! Doe de woningcheck met de brandveiligheidsapp

  (19-10-2015)

  Je hoort het mensen zo vaak zeggen: "Als brand uitbreekt, pak ik alle foto's en ren ik de deur uit." Mooie praatjes, maar daar heb je echt de tijd niet voor. Van start tot finish heb je bij brand 3 minuten om in leven te blijven. Niks meer en niks minder.

 • Bladkooien

  (07-10-2015)

  Nu de herfst weer voor de deur staat, worden deze week de bladkooien weer geplaatst. In de bladkooien kan bladafval van gemeentelijke bomen worden gedeponeerd. De kooien zijn niet bedoeld voor snoeihout, resten van vaste planten en plastic zakken. De bladkooien zullen regelmatig worden geleegd. Vlak voor de jaarwisseling worden ze weer weggehaald.

 • Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

  (02-10-2015)

  De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor compensatie van meerkosten als gevolg van een (chronische) beperking of chronische ziekte. De regelingen ‘compensatie eigen risico (CER)’ en ‘wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)’ zijn komen te vervallen. De gemeenten hebben hiervoor een beperkt budget ontvangen.

 • Herindeling in het Westerkwartier per 1 januari 2019

  (02-10-2015)

  De stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier  voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling.  Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018.

 • Primeur met mobiel betalen in gemeentehuis Grootegast

  (30-09-2015)

  Aanstaande zaterdag 3 oktober start tijdens het Open Air Festival in het dorp Grootegast een proef met mobiel betalen en besparen van de nieuwe dienst OK. Consumenten kunnen gratis de OK app downloaden op een iPhone of Android smartphone en eenvoudig via deze app betalen en profiteren van kortings- en spaaracties bij de ruim 25 deelnemende winkels. En ook de gemeente doet mee! Hiermee is Grootegast de eerste gemeente in Nederland waar je kan betalen met een smartphone.

 • Pas op: modder op de weg

  (15-09-2015)

  Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan straks ook de bieten en mais uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.

 • Lange afsluiting provinciale weg Kornhorn - Marum (N980) door vervanging brug 'Balktil'

  (07-09-2015)

  Vanwege sloop- en vervolgens nieuwbouwwerkzaamheden van de vaste brug 'Balktil' in de provinciale weg N980 wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 14 september 2015 tot vrijdag 29 januari 2016. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen.

 • Dorpen en gemeente ondertekenen gezamenlijke visie op dorpenbeleid

  (01-09-2015)

  Maandagavond hebben vertegenwoordigers van alle organisaties van dorpsbelangen in onze gemeente de gezamenlijke visie op het dorpenbeleid ondertekend. Namens het college van b&w zette verantwoordelijk wethouder Kor de Wagt zijn handtekening. Dit was de afronding van de gezamenlijke ontwikkeling van deze visie en het startschot van de nieuwe communicatiestructuur tussen gemeente en de dorpen. Het visiedocument zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Vergunningsvrij een mantelzorgwoning realiseren

  (31-08-2015)

  Het verlenen van mantelzorg wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Dit kan variëren van het doen van boodschappen voor een buurvrouw tot het verzorgen van een ouder. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat een zorgverlener en een zorgontvanger bij elkaar gaan wonen. Dit kan plaatsvinden in één woning, maar er zijn ook mogelijkheden om een zogenaamde mantelzorgwoning te realiseren. Een mantelzorgwoning kan soms zelfs vergunningsvrij worden gerealiseerd.

 • Informatiebijeenkomst Aanbesteding Jeugdhulp 2016 - 2017 Regio Groningen

  (25-06-2015)

  De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) organiseert op 2 juli 2015 een informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de jeugdhulp in de regio Groningen voor 2016 en 2017. Jeugdhulpaanbieders zijn hiervoor van harte uitgenodigd van 16.00 – 18.00 uur in Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen.

 • Veranderingen trekkercertificaat! Moet u actie ondernemen?

  (24-06-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

 • Informatieavond werkgevers over Wet Flexibiliteit en Zekerheid en Participatiewet

  (22-06-2015)

  De gemeenten Grootegast en Zuidhorn nodigen alle werkgevers in haar gemeenten uit voor een informatieavond op woensdag 2 september as. vanaf 19:30 uur in Dorpshuis De Rotonde in Niekerk.

 • Gemeente Grootegast biedt gratis beweging voor inwoners met een minimuminkomen!

  (16-06-2015)

  De gemeente Grootegast biedt vanaf vandaag aan alle volwassen inwoners met een minimuminkomen  van 18 t/m ±60 jaar van Grootegast gratis beweging aan! Dit jaar nog krijgen al deze inwoners de kans om in beweging te komen mits er geen sprake is van teveel fysieke en mentale beperkingen.

 • Klussen- en boodschappendienst Humanitas gemeente Grootegast

  (16-06-2015)

  Bent u in een situatie terechtgekomen, waardoor u bepaalde dingen niet zelf kunt doen? Kunt u bijvoorbeeld niet zelf boodschappen doen vanwege ziekte of kunt u geen lamp verwisselen, omdat u herstellende bent van een operatie? Dan is het prettig als u hierbij hulp kunt krijgen. Heeft u wat tijd over en wilt u zelf hulp bieden aan bewoners dichtbij, meldt u zich dan ook aan!

 • De gemeente Grootegast wil voor alle inwoners een beweegaanbod

  (01-06-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Grootegast  wil bevorderen dat alle senioren en mensen met een verstandelijk beperking In de gemeente een specifiek aanbod krijgen om meer te bewegen. Meer bewegen bevordert niet alle je gezondheid. Het is ook een mooie manier om op een plezierige manier met andere mensen in contact  te komen. Dit project heeft daarom de naam mee gekregen: “Grootegast Plezierig in Beweging”.

 • Legalisatie paardenbakken

  (26-05-2015)

  De gemeenteraad heeft besloten de via luchtfoto’s per maart 2014 vastgelegde paardenbakken bij woningen in de gemeente, met mogelijk enkele hieronder vermelde uitzonderingen, te gaan legaliseren. Ook worden de regels voor het verlenen van ontheffing voor na genoemde datum aangelegde of aan te leggen paardenbakken enigszins verruimd.

 • NAM inspecteert 8 mei gasinstallaties met onbemand vliegtoestel

  (07-05-2015)

  Vrijdag 8 mei gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) enkele gasinstallaties in de regio inspecteren. Dit gebeurt met behulp van onbemande vliegtoestellen met registratienummers PH-1CI en PH-1BN. De toestellen vliegen op 80 tot 120 meter hoogte. De metingen vinden plaats tussen 8:30 en 18:00 uur in de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Noordenveld.

 • Noodsituatie melden via 112 App op telefoon

  (07-05-2015)
  Landelijke SOS Alarm Hulpdienst

  Vanaf nu kan iedereen met een smartphone levens redden door de Nationale SOS ALARM - 112 App gratis te downloaden. Hiermee is het mogelijk om niet alleen onbekenden te redden, maar ook de overlevingskans van jezelf, vrienden, geliefden en kinderen te vergroten.

 • 143 inwoners uit 1996 krijgen oproep over donorregistratie

  (22-04-2015)

  Deze week ontvangen 143 jongeren uit de gemeente Grootegast die geboren zijn in 1996  een oproep van minister Schippers van Volksgezondheid met de vraag om nu te kiezen of zij orgaandonor willen zijn. Want hoe meer donoren, hoe korter de wachttijden. En dat betekent minder doden. De gemeente Grootegast ondersteunt deze oproep van de minister.

 • Wonen in het Westerkwartier, nu en in de toekomst

  (14-04-2015)

  De krant Wonen in het Westerkwartier neemt u mee in de Woonvisie en het onlangs gehouden woningmarktonderzoek. De krant geeft u tips om veilig, comfortabel en duurzaam in uw woning te wonen.

 • Samenwerking ICT-bureau Westerkwartier en Novatec

  (13-04-2015)

  Maandagmiddag gaf burgemeester Bert Swart van Zuidhorn het startschot voor de samenwerking tussen het ICT-bureau Westerkwartier en ICT-Novatec. Het startschot werd gegeven in de gemeentewerf van Grootegast.

 • Nieuwe vrachtwagen voor de gemeente Grootegast

  (25-03-2015)

  De gemeente Grootegast heeft dinsdag 24 maart een nieuwe vrachtauto van het merk MAN in gebruik genomen. De oude vrachtauto heeft 11 jaar dienst gedaan en was aan vervanging toe.

 • Update: storing verholpen, aanvragen/verlengen rijbewijs weer mogelijk

  (23-03-2015)

  Het aanvragen en verlengen van een rijbewijs is weer mogelijk. De internetstoring is verholpen. Vanwege de storing was het aanvragen en verlengen van een rijbewijs het grootste gedeelte van de maandagochtend niet mogelijk.

 • Leerplichtbureau Westerkwartier zet scholen in het zonnetje

  (19-03-2015)

  Bureau Leerplicht Westerkwartier (BLOK) trekt donderdag 19 maart langs alle middelbare scholen in het Westerkwartier om een bos bloemen te overhandigen. Op de Dag van de Leerplicht wil het leerplichtbureau daarmee de scholen bedanken voor de goede samenwerking. Het eerste bloemetje werd vanochtend in Grootegast door Marloes Wierenga van BLOK overhandigd aan vervangend schoolhoofd Cathrien Verburg-Broersma van De Woldborg in Grootegast.

 • Ook paspoort, ID-kaart en rijbewijs op afspraak

  (16-03-2015)

  Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig, maar geen zin om te wachten tijdens de reguliere openingstijden? Vanaf woensdag 1 april kunt u ook op dinsdag- en donderdagmiddag op afspraak terecht in het gemeentehuis (Hoofdstraat 97, Grootegast) voor het aanvragen of verlengen van reisdocumenten of rijbewijs. U bent dan direct aan de beurt.

 • Provincialeweg Opende langere tijd afgesloten

  (13-03-2015)

  In verband met de herinrichting van het centrum van Opende wordt de Provincialeweg vanaf dinsdag 17maart voor langere tijd afgesloten. Het gedeelte van de weg tussen supermarkt Poiesz en de Sjallemastraat wordt grondig aangepakt en vernieuwd.

 • Gemeente Grootegast genomineerd voor Recycle Award

  (13-03-2015)

  In 2014 hebben gemeenten weer enthousiast gewerkt aan het nog beter scheiden van afval. Veel gemeenten doen het ontzettend goed en deze worden tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart in Utrecht, in het zonnetje gezet. Tijdens dit congres worden namelijk weer de Recycle Awards door Nedvang uitgereikt aan de best presterende gemeenten. Er worden Recycle Awards uitgereikt voor glas, voor kunststof en voor oudpapier & karton.

   

  Genomineerden

  Voordat de uitreiking zal plaats vinden maken wij vandaag eerst de genomineerde gemeenten bekend. Deze gemeenten hebben in 2014 de beste inzamelresultaten neergezet bij één van drie verpakkingsmaterialen. Gemeenten registreren bij Nedvang hoeveel ze inzamelen en dat leidt voor 2014 per materiaal tot de volgende top 3.

   

  Glas

  Oudpapier & Karton

  Kunststof

  Zoeterwoude

  Grootegast

  Zwartewaterland

  Woudenberg

  Twenterand

  Steenwijkerland

  Vught

  Tubbergen

  Horst aan de Maas

   

  Prijzen

  De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de borrel van het Gemeentelijk Afvalcongres op donderdag 19 maart in Defabrique (Utrecht). De winnende gemeenten ontvangen een mooie award en een recycletour voor 15 personen. Tijdens deze tour wordt het hele recycleproces van een verpakkingsmateriaal, naar keuze, gevolgd.

  - See more at: http://www.nedvang.nl/uitgelicht/genomineerden-voor-recycle-awards-zijn-bekend#sthash.8ritUz8r.eZwPTONA.dpuf

  In 2014 hebben gemeenten weer enthousiast gewerkt aan het nog beter scheiden van afval. Veel gemeenten doen het ontzettend goed en deze worden tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart in Utrecht, in het zonnetje gezet. Tijdens dit congres worden namelijk weer de Recycle Awards door Nedvang uitgereikt aan de best presterende gemeenten. Er worden Recycle Awards uitgereikt voor glas, voor kunststof en voor oudpapier & karton.

   

  Genomineerden

  Voordat de uitreiking zal plaats vinden maken wij vandaag eerst de genomineerde gemeenten bekend. Deze gemeenten hebben in 2014 de beste inzamelresultaten neergezet bij één van drie verpakkingsmaterialen. Gemeenten registreren bij Nedvang hoeveel ze inzamelen en dat leidt voor 2014 per materiaal tot de volgende top 3.

   

  Glas

  Oudpapier & Karton

  Kunststof

  Zoeterwoude

  Grootegast

  Zwartewaterland

  Woudenberg

  Twenterand

  Steenwijkerland

  Vught

  Tubbergen

  Horst aan de Maas

   

  Prijzen

  De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de borrel van het Gemeentelijk Afvalcongres op donderdag 19 maart in Defabrique (Utrecht). De winnende gemeenten ontvangen een mooie award en een recycletour voor 15 personen. Tijdens deze tour wordt het hele recycleproces van een verpakkingsmateriaal, naar keuze, gevolgd.

  - See more at: http://www.nedvang.nl/uitgelicht/genomineerden-voor-recycle-awards-zijn-bekend#sthash.8ritUz8r.eZwPTONA.dpuf

  De gemeente Grootegast is in de categorie oud papier en karton genomineerd voor de Recycle Award. Grootegast heeft in 2014 landelijk een van de beste inzamelresultaten behaald. Op 19 maart aanstaande wordt in Utrecht de winnaar bekendgemaakt.

 • 21 Groninger gemeenten naar Raad van State tegen gaswinningsbesluit

  (11-03-2015)

  21 Groninger gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. Dat hebben de 21 colleges van Burgemeester en wethouders vandaag besloten.

 • Bepaal de naam van het nieuwe schoolgebouw in Opende!

  (27-02-2015)

  Aan de Verbindingsweg in Opende komt één schoolgebouw voor twee basisscholen: CDS De Klister en OBS Het Kompas. Maar hoe gaat het gebouw heten? Welke naam moet op de gevel worden aangebracht? Dat bepaal jij! De prijsvraag loopt tot en met 15 maart 2015 en is bedoeld voor alle inwoners van Opende en leerlingen van beide basisscholen.

 • Veiligheidshekken geplaatst bij milieustraat De Tweemat

  (26-02-2015)

  Vorige week zijn bij milieustraat De Tweemat in Grootegast veiligheidshekken geplaatst. De hekken zijn bedoeld om de vrije ruimte bij de randen van de afvalcontainers af te schermen, zodat niemand hier tussen kan vallen. Dit maakt het storten van afvalmaterialen veiliger voor zowel bezoekers als medewerkers van de Tweemat.

 • Werkzoekenden ingezet bij herstel houtsingels

  (25-02-2015)

  Bij het herstel van de houtsingels in de gemeente Grootegast worden dit jaar werkzoekenden ingeschakeld. Woensdagmiddag werd de aftrap van het project verricht door Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer Groningen, en wethouders Mark de Haan en Kor de Wagt. Dit vond plaats bij boerderij Rikkerda in Lutjegast.

 • Meer budget voor starterslening, maar alleen voor nieuwbouw

  (23-02-2015)

  Op 1 juni 2013 is de Starterslening Grootegast ingesteld voor koopstarters op de woningmarkt. Het budgetplafond was bereikt, maar de gemeenteraad van Grootegast heeft op 17 februari 2015 € 100.000,- extra beschikbaar gesteld. Dit budget is uitsluitend voor nieuwbouw.

 • Prijsuitreiking Milieuzakspel en première animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier'

  (23-02-2015)

  Afgelopen vrijdag 20 februari reikte wethouder Jan Vos van de gemeente Marum een tablet uit aan de winnaars van het Milieuzakspel ‘Zakken vullen’. Daarna vond de première plaats van de animatiefilm ‘Milieuzak Westerkwartier.  Zowel het milieuzakspel als de animatiefilm over de milieuzak maken onderdeel uit van de campagne ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de milieuzak’.

 • Wethouder Smedes reikt prijzen uit aan winnaars zorgpuzzel

  (04-02-2015)

  Wethouder Sjabbo Smedes heeft woensdagmiddag de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars uit de gemeente Grootegast van de zorgpuzzel in de Zorgkrant. De uitreiking vond plaats in het Dienstencentrum.

  Zorgkrant

  Eind november 2014 werd in het Westerkwartier huis-aan-huis de informatiekrant 'Veranderingen in de zorg' bezorgd. In deze krant stond een Kennispuzzel. De oplossing was 'Zorgzaamheid kost niks'. Uit de goede inzendingen zijn tien winnaars getrokken. Zij ontvangen uit handen van de betreffende wethouders van hun gemeente een Westerkwartiers verrassingspakket.

  89 inzendingen

  Er kwamen 60 mailtjes en 29 kaarten of brieven binnen met de oplossing. Van deze 89 inzendingen kwamen er 27 uit de gemeente Grootegast, 23 uit Leek, 23 uit Zuidhorn en 13 uit Marum. Op 3 mailtjes stond geen adres vermeld.

  Op de foto v.l.n.r.:
  Mevr. S.K. Bonnema, Sebaldeburen
  Mevr. D. Huistra-Tuinstra, Grootegast
  Wethouder Sjabbo Smedes
  Mevr. M. Kooistra, Niekerk

   

 • Openbare defibrillator in centrum Grootegast

  (03-02-2015)

  Op initiatief van dorpsbelangen is in het centrum van Grootegast de eerste openbare defibrillator geplaatst. Deze AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij reanimatie. De AED is op 26 januari door de gemeente geplaatst aan de gevel van het Dienstencentrum, aan de kant van de Hoofdstraat en het Marktplein.

 • Alzheimercafé on Tour met informatie over een ander zorgstelsel

  (30-01-2015)

  Het Alzheimercafe on Tour wordt vier maal per jaar georganiseerd voor de inwoners van Grootegast en Marum. De eerstvolgende keer is op 19 februari in woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast.

 • Na amper een maand is de Nije Gast weer vol

  (18-12-2014)

  Alle appartementen in het gebouwencomplex de Nije Gast in Grootegast zijn verkocht of verhuurd. Van de 21 beschikbare appartementen zijn drie verkocht en de andere achttien verhuurd. De appartementen zijn deels eigendom van de gemeente Grootegast en deels van projectontwikkelaar Leyten.

 • Zes dagen in de week gratis groenbrengdag

  (16-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum tijdens openingstijden gratis groenafval naar milieustraat De Tweemat brengen. De gratis groenbrengdagen komen hierdoor te vervallen.

 • Vrijwilligerscentrale Grootegast sluit haar deuren

  (09-12-2014)

  De Vrijwilligerscentrale in de gemeente Grootegast sluit per 1 januari 2015 haar deuren. De gemeente heeft te maken met grote veranderingen in het takenpakket en is genoodzaakt te bezuinigen. 

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk!

  (05-12-2014)

  De donkere wintermaanden zijn aangebroken. Vaak een gezellige periode zo rond de feestdagen. Maar ook een tijd waarin traditiegetrouw de meeste inbraken worden gepleegd. Aan onverlichte woningen zien inbrekers 's avonds dat bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor er minder zicht is op verdachte situaties.

 • Aanwijzing oud-en-nieuwviering als collectieve festiviteit

  (04-12-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten oudjaarsavond/nieuwjaarsnacht van 20.00 uur tot 06.00 uur aan te wijzen als collectieve festiviteit. De aanwijzing houdt in dat horecabedrijven in die periode niet hoeven te voldoen aan de normale geluidsnormen. Horecabedrijven hoeven hiervoor geen aparte ontheffing aan te vragen bij de gemeente.

 • Scholenbouw Opende krijgt vorm

  (03-12-2014)

  De nieuwe samenwerkingsschool in Opende krijgt steeds meer vorm. Aan de Verbindingsweg komt één schoolgebouw voor CBS De Klister en OBS Het Kompas. Op onze Facebookpagina vindt u de laatste update in foto's.

 • Uitslagen gemeenteraadsverkiezing gemeente Grootegast

  (21-03-2014)

  De officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is door het Centraal Stembureau vastgesteld op vrijdag 21 maart 2014 om 10.00 uur tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis.

 • Goede prestaties afvalscheiding gemeenten Grootegast, Leek en Marum

  (05-03-2014)

  De gemeenten Grootegast, Leek en Marum werken als het gaat om afval samen binnen de Reinigingscommissie Westerkwartier. De commissie zet zich onder andere in om zoveel mogelijk afval aan de bron (bij u thuis) te scheiden en natuurlijk speelt daarbij de milieuboer een belangrijke rol. 

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2014 en WOZ-beschikking

  (25-02-2014)

  Eind februari 2014 krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag 2014 mét daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2013.

Archief

Like

Adres gemeentehuis

Hoofdstraat 97
9861 AC Grootegast
Tel. : 14 0594
Email: info@grootegast.nl 

Openingstijden/contact

Digitale gemeentegids