Hoe hoog mag b.v. een schutting zijn?

Hoe hoog een bouwwerk mag zijn of waar je een bouwwerk mag plaatsen is terug te vinden in het bestemmingsplan. Of een bouwerk of werk vergunningsplichtig is, kan worden uitgezocht via www.omgevingsloket.nl Externe site opent in hetzelfde venster of aan de hand van het Besluit omgevingsrecht (Bor) hierin wordt in artikel 2 en 3 van bijlage II de kaders van het vergunningsvrij bouwen gegeven.

Vergunningsvrij mag een erf- of perceelafscheiding worden geplaatst, voor de voorgevel maximaal 1 meter hoog en achter de voorgevel maximaal 2 meter hoog (tenzij er sprake is van openbaar gebied, bijvoorbeeld bij een hoekwoning).

Voldoet de schutting niet aan bovenstaande dan is er een vergunning nodig. Er vindt dan een toetsing plaats aan het bestemmingsplan, een schutting valt onder de "bouwwerken geen gebouw zijnde". De schutting zal ook worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

Beschikbare produkten over dit onderwerp

Like

Adres gemeentehuis

Hoofdstraat 97
9861 AC Grootegast
Tel. : 14 0594
Tel.: 0594 - 69 57 95
Fax : 0594 - 61 40 29

Email: info@grootegast.nl 

Openingstijden

Digitale gemeentegids