Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Kadaster houdt gegevens bij over eigendom van gronden, huizen, fabrieken, schepen, vliegtuigen. Ook beheert het Kadaster topografische gegevens en enkele registraties. Zo beheert zij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Ruimtelijkeplannen.nl, gegevens over beperkingen op percelen en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het Kadaster kunt u de kadastrale informatie opvragen. De meeste informatie kunt u digitaal opvragen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook digitale ruimtelijke plannen bekijken.

Twijfelt u over de oppervlakte van een perceel of over de grens tussen uw perceel en dat van uw buren? Vraag het Kadaster dan om de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Like

Adres gemeentehuis

Hoofdstraat 97
9861 AC Grootegast
Tel. : 14 0594
Email: info@grootegast.nl 

Openingstijden/contact

Digitale gemeentegids