Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Op deze pagina komt alle praktische informatie over de Tweede Kamer verkiezing te staan. Deze verkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart 2017. In de eerste week van maart worden de kandidatenlijsten huis aan huis verspreid.

Belangrijk!

 • Om te stemmen heeft u een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus minimaal geldig tot 16 maart 2012. 
 • Als iemand anders voor u gaat stemmen, moet u een (kopie van uw) legitimatiebewijs meegeven.

Uw democratisch recht

Door als kiezer gebruik te maken van uw democratisch recht, namelijk om uw stem uit te brengen, bepaalt u samen met de andere kiezers wie er in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamer vertegenwoordigt samen met de Eerste Kamer het volk. De kamerleden nemen besluiten over belangrijke onderwerpen, zoals onderwijs, zorg of werk. Deze besluiten noemen we wetten. Een nieuwe wet gaat alleen door als de kamerleden de wet goedkeuren. De regering moet vervolgens de wet uitvoeren. De kamerleden controleren op hun beurt of de regering deze besluiten goed uitvoert. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming in de Tweede Kamer.

Klik op de titel van het item om het hele artikel te lezen!

 • Wie mogen er stemmen?

  Wie mogen gebruik maken van hun democratisch recht in onze gemeente?

 • Volmacht en stemmen met een kiezerspas

  Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor u een ander voor u wilt laten stemmen. Redenen kunnen ziekte, werk of vakantie zijn. Uw stem hoeft dan niet verloren te gaan.Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht) of door dit schriftelijk bij de gemeente aan te vragen.

 • Stembureaus en stemtijden

  Op de stempas staat wel het stembureau bij u in de buurt aangegeven maar u bent niet verplicht om daar uw stem uit te brengen. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Grootegast uw stem uit te brengen.

 • Verkiezingsuitslag

  Na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur worden per stembureau de stembiljetten geteld en op welke kandidaten de stemmen zijn uitgebracht.

 • Locaties aanplakborden

  Voor de verkiezingen worden op onderstaande plaatsen in de gemeente aanplakborden geplaatst:

Top