Oud papier

In de dorpen wordt regelmatig oud papier huis-aan-huis ingezameld door verenigingen, scholen en kerken. Met het geld dat zij hiermee verdienen kunnen zij hun activiteiten bekostigen. In veel gevallen wordt in de dorpskranten en in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek vermeld wanneer de inzameling plaatsvindt.

Stickers tegen ongewenst drukwerk

Bij de receptie van het gemeentehuis zijn stickers te verkrijgen voor het weren van ongewenst reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen.

Top