Nieuws

RSS
 • Winnaar Abel Tasman Art Prize 2016 komt naar Grootegast

  Op maandag 26 juni komt Abel Tasman Art Prize (ATAP) winnaar 2016, Arki Fargher uit Tasmanië, naar de gemeente Grootegast. Samen met de leden van de ATAP werkgroep ontvangt burgemeester Ard van der Tuuk de winnaar op het gemeentehuis.

 • Vergadering Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 4 juli 2017, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek.

 • Gemeentehuis gesloten op dinsdag 27 juni

  Wegens een personeelsreis is het gemeentehuis aanstaande dinsdag 27 juni gesloten.

 • BuitengewoonzijnNu

  Heeft u ideeën en wilt u die eindelijk eens uit gaan voeren? Wilt u een gaaf project doen, maar niet alleen? Bent u misschien al hard met iets bezig maar loopt u steeds vast? Doe de training BuitengewoonZijnNu en ontdek hoe we samen prachtige resultaten kunnen boeken. Dinsdag 20 juni om 19:30 – 22:00 uur is er een geheel vrijblijvende informatie avond; hier vertellen we over de training, kunt u al uw vragen stellen en geven we u vast een voorproefje.

 • Raadsleden benieuwd naar ervaringen met veranderingen in de zorg

  De gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren op vrijdag 30 juni 2017 een inloopmiddag voor mensen die zorg ontvangen via de gemeente. Iedereen die te maken heeft (gehad) met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet is van harte welkom. De raden horen graag van inwoners of ze tevreden zijn over de zorg die ze ontvangen en of ze tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente. 

  Gemeenten hebben sinds 2015 taken in het sociale domein overgenomen van het Rijk. De gemeenteraden vinden het belangrijk om te horen hoe het gaat met de overname van deze taken. De ervaringen van inwoners worden gebruikt om te kijken of en hoe de gemeenten het beleid moet bijstellen.

 • Naturalisatieceremonie van Nadiya Sharif en haar twee kinderen

  Vandaag, maandag 19 juni was er een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Grootegast. Hierbij kregen mevrouw Nadiya Sharif en haar kinderen Ali en Hashim uit Grootegast de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Sharif, afkomstig uit Somalië, is in augustus 2010 met haar kinderen naar Nederland gekomen en in Grootegast gaan wonen. Haar buurvrouw, die haar altijd steunt en helpt was ook aanwezig bij de ceremonie.

 • "Openbaar vervoer on tour" komt naar Grootegast

  Vrijdagochtend 23 juni van 10.30 - 12.00 uur staat de promotiebus van ‘Openbaar vervoer on tour’ aan de Hoofdstraat voor het dienstencentrum van het gemeentehuis in Grootegast. Bij de promotiebus krijgen inwoners informatie over het openbaar vervoer per bus. Ook kunnen geïnteresseerden gebruik maken van de actie die alleen geldig is bij de promotiebus: een persoonlijke OV-chipkaart van €7,50 voor €3,50. Er is bovendien een oplaadpunt aan boord. De promotiebus is een initiatief van OV-bureau Groningen Drenthe en staat deze zomer op verschillende locaties in beide provincies.

 • Voedseltuin Tuuntje officieel geopend

  Vrijdag 9 juni is in Opende Tuuntje, de voedseltuin van het Westerkwartier, officieel geopend. In de voedseltuin worden groenten en fruit gekweekt voor cliënten van de voedselbanken in de provincie Groningen. Daarnaast is de voedseltuin een werk-, leer- en sociale ontmoetingsplek.

 • Asfaltonderhoud 19 juni t/m 14 juli

  Vanaf maandag 19 juni vinden er asfaltwerkzaamheden plaats in de gemeente. De verwachting is dat de asfaltwerkzaamheden uiterlijk op vrijdag 14 juli 2017 zijn afgerond. De slijtlagen worden daarna op een later tijdstip aangebracht.

 • Vergadering Raadsgroep Herindeling

  De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vergadert op donderdag 15 juni a.s. vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. De vergadering is openbaar en kan door belangstellenden worden bijgewoond. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden op de herindelingswebsiteExterne link, zelfde venster. Daar treft u ook aan hoe u gebruik kunt maken van het spreekrecht tijdens deze vergadering.

 • 12 t/m 14 juni chemokar voor klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag. Bij Milieu centraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA. Hiervoor kunt u terecht op de site van Milieu centraalexterne site opent in hetzelfde venster

  Voor de inzameling van KCA zet de gemeente Grootegast de chemokar in. Deze zal 12 t/m 14 juni in de dorpen van Grootegast langskomen. Hieronder vindt u het gehele schema van de chemokar.

 • Meepraten in de politiek?

  Op 12 september start in de Westerkwartiergemeenten de gratis cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee willen de betrokken gemeenten u enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij.

 • Vergadering Agendacommissie verplaatst van 7 juni naar 9 juni

  De vergadering van de Agendacommissie van woensdag 7 juni wordt verplaatst naar vrijdag 9 juni om 17.00 uur.

 • Naturalisatieceremonie van Maja Dacić en Mahamoud Ibrahim Arreh

  Afgelopen woensdag 31 mei was er een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Grootegast. Hierbij kregen mevrouw Maja Dacić uit Oldekerk en meneer Mahamoud Ibrahim Arreh uit Grootegast de Nederlandse nationaliteit.

 • Subsidieregeling collectieve duurzame initiatieven

  De gemeente Grootegast heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom wil de gemeente duurzame initiatieven stimuleren door middel van een subsidieregeling. Als meerdere partijen samen werken aan een duurzaam initiatief, kunnen zij de subsidie gebruiken voor het op poten zetten van het project. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergaren van kennis en de aanschaf van gereedschap, meetapparatuur of constructiemateriaal. Deze zaken moeten worden ingezet voor het realiseren van een duurzaam project, zoals duurzame energie of slim en schoon vervoer.

 • Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere koopwoningen

  Een goed geïsoleerd huis biedt veel voordelen. Het zorgt ervoor dat u minder hoeft te stoken. Dat betekent een lagere energierekening en is bovendien goed voor het milieu. Bent u van plan uw huis te isoleren? Vanaf 1 juni 2017 kunnen inwoners van de gemeente Grootegast gebruik maken van een subsidie voor isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

 • Wethouder Mark de Haan reikt cheques uit aan showkorpsen uit de gemeente voor hun deelname aan het Wereld Muziek Concours

  Dit jaar doen de showkorpsen D.I.N.D.U.A, Crescendo en CMV Oranje uit de gemeente Grootegast mee aan de Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tijdens dit concours, dat eens in de vier jaar wordt georganiseerd, strijden 260 orkesten om een plek in de wereldtop. Wethouder Mark de Haan geeft de showkorpsen een steuntje in de rug en heeft op donderdag 1 juni cheques uitgedeeld aan de voorzitters van de drie korpsen.

 • Gemeentehuis gesloten op 27 juni

  Dinsdag 27 juni vindt de jaarlijkse personeelsreis van de gemeente plaats. Het gemeentehuis is op deze dag gesloten.

 • Gemeenten Westerkwartier lanceren apps voor gemeentelijke informatie

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben elk een eigen app ontwikkeld voor inwoners. Maandag 29 mei zal Kirsten Stadermann samen met burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast de apps lanceren. Mevrouw Stadermann was met haar idee – een app waarmee meldingen bij de gemeente kunnen worden gedaan – de winnares van het AWAD team (Anders Werken Anders Doen) van de gemeente Zuidhorn in 2016. Het doen van meldingen is één van de mogelijkheden van de gemeenteapps. Daarnaast kunnen inwoners de app raadplegen voor informatie, zoals de afvalkalender en het laatste nieuws.

 • Colleges gemeenten Westerkwartier en Noordenveld overwegen werkzaamheden Novatec en ISD Noordenkwartier anders te organiseren

  Na de zomer nemen de colleges van de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeente Noordenveld een principe besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt. De ISD Noordenkwartier verzorgt op dit moment de Participatiewet voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Deze gemeenten zitten samen met Grootegast en Zuidhorn ook in de gemeenschappelijke regeling Novatec, het gezamenlijke Sociale Werkvoorzieningschap van de vijf gemeenten.

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Wethouder Hulshoff ondertekent gunning Inloopvoorziening ggz

  Ixta Noa Praktijkhuizen gaat in opdracht van de vier Westerkwartiergemeenten een inloopvoorziening ggz realiseren in het Westerkwartier. Op het gemeentehuis van Marum is op dinsdag 2 mei de overeenkomst ondertekend door Gerard de Roos, directeur Ixta Noa en, namens de vier Westerkwartiergemeenten, Marumer wethouder Janny Hulshoff. De voorziening zorgt voor preventie en nazorg voor mensen met psychische problemen.

 • Evaluatie verkeersmaatregelen Langeweg Grootegast

  In 2016 zijn op de Langeweg in Grootegast verkeersmaatregelen getroffen. Er zijn verschillende wegversmallingen aangebracht, die ervoor zorgen dat het verkeer niet te snel kan rijden. Op 13 april 2017 zijn de verkeersmaatregelen met vertegenwoordigers van Handelsvereniging Grootegast en buurtvereniging De Driesprong geëvalueerd. Omdat de resultaten positief zijn, wordt in 2017 ook de kruising Langeweg-Hoofdstraat-Duisterburen-Lutjegasterweg  aangepakt.

 • Eerste digitale enquête Westerkwartierpanel van start 

  In de periode van 10 tot en met 24 april 2017 houden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de eerste digitale enquête. Het onderwerp van deze enquête is burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Alle leden van het Westerkwartierpanel ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 • Alle kinderen verdienen de kans om mee te doen aan sportactiviteiten

  Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit mogelijk te maken nemen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn al langere tijd deel aan het Jeugdsportfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging, de kans om ook te sporten. Inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier kunnen een aanvraag indienen voor dit fonds.

 • Nu ook Whatsappen met de gemeente Grootegast

  De gemeente Grootegast is vanaf dinsdag 7 maart ook via WhatsApp bereikbaar. Het WhatsApp-nummer is bedoeld voor eenvoudige vragen en meldingen.De gemeente is bereikbaar via 06 46 000 313. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen nu ook digitaal via Mijn Overheid

  De gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn versturen dit jaar voor het eerst hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal aan de belastingplichtigen, die beschikken over een eigen berichtenbox van ‘Mijn Overheid’Externe site, opent in hetzelfde venster. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgt iedereen de aanslag dit jaar ook nog op papier in de brievenbus.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top