Nieuws

RSS
 • Huldiging zwemkampioen

  De 12 jarige Janna van Kooten uit Niekerk heeft tijdens de Nederlandse zwemkampioenschappen in Eindhoven maar liefst twee keer goud gewonnen. Zij was de snelste op de 200 meter vrije slag maar ook op de 800 meter vrije slag was zij de baas over alle andere deelnemers. Het had niet veel gescheeld of ze had drie keer goud gewonnen. Op de 400 meter vrije slag werd ze helaas met 0,02 seconde verslagen en moest ze dus genoegen nemen met de tweede plek, het zilver.
  Voor wethouder Elly Pastoor was dit uiteraard de gelegenheid om de Grootegaster “Ranomi Kromowidjojo” te huldigen.

 • Wethouder Pastoor overhandigt cheque aan Jeugdsportfonds

  Op dinsdag 21 maart overhandigt wethouder Elly Pastoor van de gemeente Grootegast een cheque ter waarde van € 463,40 aan het Jeugdsportfonds. Dit bedrag is in het afgelopen schoolseizoen opgehaald met de vakantiesportmiddagen die zijn georganiseerd door Grootegast in Beweging. De kinderen die hebben deelgenomen aan de sportmiddagen hebben ieder €1,- betaald. Met deze bijdrage is aandacht gevraagd voor het Jeugdsportfonds.

 • Burgemeester Van der Tuuk geeft startschot Boomfeestdag

  Op woensdag 22 maart 2017 geeft burgemeester Ard van der Tuuk bij De Baak in Lutjegast het startschot voor de Boomfeestdag. De leerlingen van basisschool ’t Fundament planten een dubbele houtsingel op het grondgebied van Staatsbosbeheer. Met het planten van de nieuwe bomen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame wereld.

 • Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

  Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting

 • Stadhouderslaan Grootegast wordt K.B. Dijkstralaan

  Maandagmiddag 20 maart om 16:00 uur wordt de Stadhouderslaan in Grootegast omgedoopt tot K.B. Dijkstralaan. De onthulling zal worden gedaan door de kleinkinderen van burgemeester Kor Dijkstra. Hij overleed juni vorig jaar plotseling aan de gevolgen van een longontsteking.

 • Asbest gedumpt in sloot: hoge kosten voor samenleving

  Op woensdag 22 februari is bij de gemeente een melding binnengekomen van gedumpt asbest in een sloot. Het ongeveer 2.5 m2 asbesthoudende materiaal is inmiddels opgeruimd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De gemeente heeft de kosten, ruim € 1000, voor rekening moeten nemen. Een rekening die uiteindelijk wordt betaald door de inwoners van de gemeente. Een particulier kan deze hoeveelheid asbesthoudend materiaal, na het indienen van een gratis sloopmelding bij de gemeente, voor € 15 inleveren bij milieustraat De Tweemat in Grootegast. De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan van de asbestdump.

 • Computercursussen bibliotheek Grootegast

  Je kunt steeds meer op het internet regelen. Van online bankieren en solliciteren tot het (ver-)kopen van spullen. Daarnaast bieden de gemeente en de overheid veel online dienstverlening. Het is bijvoorbeeld mogelijk online een verhuizing door te geven, uittreksels aan te vragen en de belastingaangifte in te vullen. Niet iedereen kan gebruik maken van de online mogelijkheden, omdat de computervaardigheden tekort schieten. Voor deze mensen biedt de bibliotheek in Grootegast twee gratis cursussen aan.

 • Heeft u ideeën voor een gezond Grootegast?

  Gezond in... is het stimuleringsprogramma dat gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente Grootegast is een van de 164 gemeenten die meedoet aan het landelijk stimuleringsprogramma.
  Vanuit het project wil de gemeente samen met de inwoners activiteiten ontwikkelen op de volgende aandachtsgebieden:

  • Bewegen en Gezonde Leefstijl
  • Gezondheidsvaardigheden, waaronder de aanpak van Laaggeletterdheid via het Taalhuis
  • Gezondheidsbevorderende initiatieven
 • Nu ook Whatsappen met de gemeente Grootegast

  De gemeente Grootegast is vanaf dinsdag 7 maart ook via WhatsApp bereikbaar. Het WhatsApp-nummer is bedoeld voor eenvoudige vragen en meldingen.De gemeente is bereikbaar via 06 46 000 313. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

 • Bijeenkomst Sterk Vrijwilligerswerk gaat niet door

  De bijeenkomst van Sterk Vrijwilligerswerk met het thema “Werving en Binding van nieuwe vrijwilligers”, die gepland stond voor dinsdag 7 maart, gaat niet door.
  Deze wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen nu ook digitaal via Mijn Overheid

  De gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn versturen dit jaar voor het eerst hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal aan de belastingplichtigen, die beschikken over een eigen berichtenbox van ‘Mijn Overheid’Externe site, opent in hetzelfde venster. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgt iedereen de aanslag dit jaar ook nog op papier in de brievenbus.

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Overzicht aanvragen ontheffingen carbidschieten 2016

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Politie vraagt hondenbezitters alert te zijn

  De politie stelt alles in het werk om overvallen, straatroven en inbraken te voorkomen en de daders te pakken. De politie kan dat echter niet alleen. In het kader van de komende Donkere Dagen werd daarom in de week van 4 t/m 11 december de actie ‘Wees Waaks’ gehouden. Deze actie was gericht op hondenbezitters in gemeente Grootegast
  Op verschillende locaties werden flyers uitgedeeld aan mensen die hun hond uitlieten met het verzoek alert te zijn tijdens het uitlaten van de hond. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ondernemersavond Mo(o)i Grootegast op 17 november

  De afgelopen jaren is het centrum van Grootegast een stuk mooier geworden. Dorpsbelangen, Handelsvereniging en de gemeente Grootegast willen deze lijn graag doortrekken door het stimuleren van economische ontwikkeling in het dorp. Maar daarbij hebben wij ook u nodig! Daarom nodigen wij alle ondernemers uit het dorp Grootegast van harte uit voor de ondernemersavond op donderdag 17 november in het gemeentehuis.

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Ard van der Tuuk beëdigd als burgemeester

  Woensdagavond 5 oktober is Ard van der Tuuk geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast. Van der Tuuk werd door commissaris van de Koning René Paas toegesproken en beëdigd.

 • Openbaarheid WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via www.woz-waardeloket.nlExterne site, opent in hetzelfde venster de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met de waarde van andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

 • Groot onderhoud provinciale weg tussen Kornhorn en Opende

  Vanwege groot onderhoud van de N981 tussen Kornhorn en Opende wordt deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 5 september 06.00 uur tot vrijdag 16 september 2016 18.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de provinciale weg N980 tot de grens met de provincie Friesland.

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

 • De nieuwe website van de gemeente Grootegast staat online!

  Bij de bouw van onze nieuwe site hebben we als uitgangspunt gehanteerd: wat wilt u als bezoeker van onze site graag vinden in plaats van: wat willen wij als gemeente graag vertellen.

 • Burgemeester Grootegast reikt de Abel Tasman Art Prize 2016 uit.

  Burgemeester Dijkstra van Grootegast heeft de Abel Tasman Art Prize 2016 uitgereikt in het gemeentehuis van Grootegast. Deze kunstprijs bestaat uit een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Uitvoering motie vestiging azc loopt vertraging op

  Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het uitvoeren van de motie die door de gemeenteraad is aangenomen, over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Grootegast. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft over de beoogde locatie nog geen overeenstemming met de grondeigenaar kunnen bereiken. Het proces loopt daardoor enige vertraging op, waardoor niet aan de toezegging tegemoet kan worden gekomen om in april de uitkomsten van de gesprekken met het COA bekend te maken. Het college heeft de gemeenteraad hierover ingelicht.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top