Nieuws

RSS
 • Eén adviesraad sociaal domein Westerkwartier

  In verband met de gemeentelijke herindeling wordt er al een tijd gewerkt aan het project om te komen tot één Adviesraad sociaal domein Westerkwartier i.o. Vertegenwoordigers van de vier huidige Wmo-adviesraden en de WSW-adviesraad vormen samen met een onafhankelijke projectbegeleider de stuurgroep die maandelijks bijeen kwam.

 • Burgemeester Van der Tuuk opent Kindermaand

  Woensdag 19 september om 9:00 uur bezoekt burgemeester Ard van der Tuuk OBS De Opstap in Niekerk voor de aftrap van Oktobermaand Kindermaand. Hij zal het volksverhaal ‘De dolle jonker van Nienoord’ voorlezen aan kinderen van groep 7 en 8.

 • Slimme ondernemers kiezen voor energie én geld besparen met de CleanCampagne

  En geven tegelijkertijd invulling aan de Wet milieubeheer. 

  Al sinds eind jaren negentig stelt de Wet milieubeheer dat bedrijven energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar moeten treffen. Daar is echter nooit op gehandhaafd dus voelden te weinig bedrijven zich genoodzaakt deze wet na te leven. Nu twintig jaar na dato hebben deze bedrijven een brief ontvangen van het bevoegd gezag. Daarin staat dat zij alsnog invulling moeten geven aan deze wet en anders met handhaving te maken krijgen. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) om de CleanCampagne op te zetten.

 • Gemeentehuizen in Westerkwartier 29 en 30 november gesloten in verband met verhuizing

  Donderdag 29 november en vrijdag 30 november aanstaande zijn de gemeentehuizen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gesloten in verband met de verhuizing. De vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier gaat gepaard met een verschuiving in de huisvesting van de bestuurders en medewerkers. Zij krijgen voor een groot deel een andere werkplek en/of gaan naar een ander gemeentehuis en daarom is de verhuizing nodig. De verhuizing vindt plaats op genoemde werk-dagen en op zaterdag 1 december. Om de verhuizers alle ruimte te geven, zijn de gemeentehuizen 29 en 30 november gesloten voor de dienstverlening.

 • Presenteer uw onderneming op plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens de Promotiedagen!

  Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor ondernemers om zich te presenteren op het plein.

 • Gemeente Grootegast ontvangt bijzondere Maori-steen

  Op zaterdag 22 september overhandigt Doug Huria namens zijn Maori-stam Ngati Tumatakokori tijdens een speciale ceremonie een ‘pounamu’ aan de gemeente Grootegast. Deze stam heeft 375 jaar geleden ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast ontmoet. De zeevaarder ontdekte toen als eerste Europeaan Tasmanië en Nieuw-Zeeland. De pounamu, een grote jadesteen, staat symbool voor de spirituele verbondenheid tussen Tasmanië en Nieuw-Zeeland en de gemeente Grootegast.

 • Gemeenteraadsverkiezing 21 november 2018

  Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

 • OV-laadpaal terug in Grootegast

  De OV-laadpaal is terug op de oude plek, maar dit keer in de Poiesz en niet in de Albert Heijn.

 • Voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier

  De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning voorlopig gegund aan Tinten Welzijnsgroep. Deze aanbieder krijgt van de gemeenten de opdracht de basisondersteuning vorm en inhoud te geven in het Westerkwartier vanaf 1 januari 2019.
  Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

 • Wethouder Pastoor oogst groenten 1500e krat Voedseltuin Westerkwartier

  Ondanks de warmte en de droogte van deze zomer is het Tuuntje, Voedseltuin Westerkwartier, gelukt om dit jaar een recordoogst te realiseren. Om dit te vieren oogst wethouder Elly Pastoor van de gemeente Grootegast woensdag 5 september, samen met de vrijwilligers van Tuuntje, groenten voor het 1500e krat. Dit krat overhandigt zij aan de ophaaldienst van de Voedselbank Stad Groningen, het verdeelcentrum voor Groningse voedselbanken.

 • Geen beregeningsverbod meer

  Het beregeningsverbod, dat van toepassing was op het gedeelte van onze gemeente dat onder Wetterskip Fryslân valt, is sinds maandag 13 augustus opgeheven. De afgelopen week is er veel regen gevallen. Het ging hierbij niet alleen om korte stortbuien, maar ook was er sprake langere periodes van regen. Hierdoor kon het water goed door de grond worden opgenomen en is weer voldoende water beschikbaar. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans. Op het deel van de gemeente dat onder waterschap Noorderzijlvest valt was geen beregeningsverbod van toepassing.

 • Beperkingen beregenen voor particulieren en agrariërs

  De gemeente Grootegast valt onder 2 waterschappen. Voor de gebieden die vallen onder het waterschap Noorderzijlvest gelden op dit moment geen beperkingen als het gaat om beregenen. Beperkingen gelden wel voor de gebieden die vallen onder het Wetterskip Fryslân.

 • Waar moet je op letten met vuur en de aanhoudende droogte?

  In onze gemeente geldt sinds 28 juli voor bossen, heidevelden en andere natuurgebieden een algemeen rook- en stookverbod in verband met de langdurige droogte ( https://www.grootegast.nl/wonen/nieuws_41711/item/maatregelen-door-extreme-droogte_27349.html )

 • Maatregelen door extreme droogte

  In 5 weken tijd is er nauwelijks regen van betekenis gevallen. Het neerslagtekort is daardoor groot. De natuur is extreem droog, waardoor de risico’s op het ontstaan en verspreiden van natuurbranden erg groot zijn.  Hoewel de komende periode buien worden verwacht, blijft de temperatuur hoog, waardoor het neerslagtekort en de droogte niet snel verdwenen zijn.

 • Wie ontwerpt de ambtsketen gemeente Westerkwartier?

  Wij zijn op zoek naar een regionale edel-/goud-/zilversmid die de nieuwe ambtsketen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier wil ontwerpen en uiteraard vervaardigen.

 • Doe-het samen-zelfhulpcursus Kunst van Wonen in oktober van start in Leek

  Maandag 8 oktober aanstaande start de cursus ‘Kunst van wonen’ in Leek. De cursus is voor mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking die wonen in het Westerkwartier. In deze doe-het samen-zelfhulpcursus leren deelnemers van alles over wonen.

 • Presenteer uw onderneming tijdens de Promotiedagen op plein Westerkwartier-Noordenveld!

  Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer.

 • Ontwerp “Wijzigingsplan Zuiderweg 12 Niekerk"

  Burgemeester en wethouders geven kennis van het voornemen een wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen om zo een uitbreiding van de ligboxenstal mogelijk te maken op het perceel Zuiderweg 12 te Niekerk.

 • Winnaar Abel Tasman Art Prize leest kinderen voor uit zijn boek

  Jelrik Westra, winnaar van de Abel Tasman Art Prize, bezocht begin deze week twee scholen om zijn winnende prentenboek voor te lezen aan leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 en te praten over Abel Tasman en wie hij was en wat hij deed.

 • Stremming brug Peebos in Doezum

  De brug Peebos in Doezum was door een aanrijding beschadigd. Voor het herstel is een gedeelte van de brug verwijderd. Het beschadigde deel is inmiddels hersteld en zal niet, zoals eerder gemeld, op dinsdag 10 en woensdag 11 juli worden teruggeplaatst, maar op woensdag 18 en donderdag 19 juli. De brug moet namelijk vanwege een fout opnieuw gestraald en geconserveerd worden.

 • Eikenprocessierupsen weer actief

  Het warme weer van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de eikenprocessierupsen zich dit jaar snel hebben ontwikkeld en nu weer volop actief zijn. De brandharen van de rupsen en ook de rupsen zelf kunnen voor overlast zorgen bij mensen en dieren. In de provincie Drenthe is dit op diverse locaties momenteel het geval. Daarom is extra waakzaamheid geboden, ook in Groningen.

 • Pluimveeslachterij Storteboom krijgt vergunning om uit te breiden

  Op 19 mei 2017 heeft pluimveeslachterij Storteboom, gevestigd in Kornhorn, een vergunning aangevraagd om uit te breiden. Deze vergunning is verleend en dit betekent een verhoging van de slachtcapaciteit met 195.000 dieren per dag.

 • Prijsuitreiking fotowedstrijd NIX18Westerkwartier

  Donderdag 28 juni aanstaande reikt wethouder Bert Nederveen van gemeente Zuidhorn, namens de vier Westerkwartiergemeenten, op RSG de Oldeborg in Leek de prijs uit aan de winnaars van de fotowedstrijd NIX18Westerkwartier. Deze fotowedstrijd was onderdeel van de campagne NIX18Westerkwartier.

 • Beperkte openingstijden De Tweemat 5 juli

 • Zoon medeoprichter showband Crescendo ontvangt Abel Tasman Erepenning

  Zoals Abel Tasman over de wereld reisde, zo reist ook zijn erepenning de wereld rond. Sietze (Sid) Baron, de oudste zoon van de medeoprichter en dirigent van showband Crescendo uit Opende, nam de erepenning begin juni in ontvangst in zijn woonplaats Lynden, in het uiterste westen van de Verenigde Staten, vlakbij de Canadese grens.

 • Record aantal aanmeldingen voor de collectieve inkoopactie duurzame installaties

  Op 16 april is de collectieve inkoopactie voor duurzame installaties van start gegaan, georganiseerd door de Westerkwartiergemeenten, Energieloket Groningen en de vereniging SLIM wonen met energie. Sindsdien hebben al 700 huishoudens in het Westerkwartier zich aangemeld voor de actie. Daarmee overtreffen de vier gemeenten zichzelf in vergelijking tot de isolatieveiling van vorig jaar, waarbij er 435 aanmeldingen waren.

 • Dressuurschool Carmen Opende heropend

  Op zaterdag 9 juni heropende wethouder Elly Pastoor van de gemeente Grootegast Dressuurschool Carmen in Opende op feestelijke wijze. Carmen liet hierbij haar langgekoesterde wens, om een binnenmanege van officiële wedstrijdafmetingen van 20 bij 40 meter te bouwen, in vervulling gaan.

 • Cultuur verbindt (in) het Westerkwartier

  Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum samen op in de nieuwe gemeente het Westerkwartier. Het Westerkwartier kenmerkt zich onder andere door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door de vele uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Wethouder Pastoor geeft persoonlijke toespraak tijdens herdenking bij Provinciaal Indiëmonument

  Veel Nederlanders hebben direct of indirect met oorlog te maken gehad. Misschien zijn ze zelf in dienstplicht of uitgezonden geweest of hebben ze een familielid gekend die in een oorlogssituatie gezeten heeft. Deze mensen weten dat oorlog een diepe indruk achterlaat. Dit kan Elly Pastoor, wethouder van de gemeente Grootegast, beamen. Haar vader heeft zijn dienstplichtsjaren doorgebracht in Nederlands Indië en heeft daar dingen meegemaakt die hij de rest van zijn leven met zich mee zou dragen.

 • Selfiewedstrijd 'Wij zijn Westerkwartier'

  Het Westerkwartier, dat is niet alleen de gemeente, maar zijn we samen en dat willen we ook laten zien in de uitingen van de nieuwe gemeente. Daarom vragen we inwoners om selfies te maken in het Westerkwartier en met ons te delen. De meest originele, treffende of mooie selfies verwerken we in een aantal communicatiemiddelen met de nieuwe huisstijl. Onder alle inzenders verloten we drie pakketten met streekproducten.

 • Dienstverlening Westerkwartier

  Gemeente Westerkwartier begint met dienstverlening vanuit bestaande gemeentehuizen. Voor de bestuurders en medewerkers van de nieuwe gemeente staan inwonerscontacten en bereikbaarheid centraal. Daarom begint de nieuwe gemeente Westerkwartier met de dienstverlening zoals inwoners gewend zijn vanuit de bestaande gemeentehuizen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarbij kunnen ze zelf kiezen welke locatie hen het beste uit komt. Inwoners van het gebied Middag kunnen vanaf 1 januari 2019 ook terecht bij één van deze gemeentehuizen.

 • Huisstijl voor nieuwe gemeente Westerkwartier bekend

  In maart konden de inwoners van het Westerkwartier hun stem uitbrengen voor de huisstijl van de gemeente Westerkwartier. De vier gemeenten vonden het belangrijk dat er een sterk en herkenbaar logo met bijbehorende huisstijl kwam voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen hebben in overleg met de gemeenten twee ontwerpen gemaakt, waarop men kon stemmen

 • Abel Tasman Erepenning voor Penny Griffith

  De Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland Rob Zaagman heeft de Abel Tasman Erepenning uitgereikt aan Penny Griffith. Namens het college van de gemeente Grootegast overhandigde hij dinsdagavond de gemeentelijke onderscheiding aan Griffith, die zich vanuit Nieuw-Zeeland al jaren inzet voor het in stand houden van de herinnering aan de ontdekking van Nieuw-Zeeland door Abel Tasman in 1642.

 • Tijdelijke afsluiting Hoofdstraat tijdens Feestweek

  Tijdens de feestweek is de hoofdstraat op sommige momenten tijdelijk afgesloten:

 • Gemeentehuis en milieustraat De Tweemat gesloten op Tweede Pinksterdag

 • Jelrik Westra wint Abel Tasman Art Prize 2018

  Op maandag 7 mei heeft burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast de Abel Tasman Art Prize 2018 uitgereikt in het gemeentehuis. Jelrik wint een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Overzicht 4 mei-herdenkingen Westerkwartier

  Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook hier in het Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook specifiek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.

 • Start aanbestedingstraject nieuwe organisatievorm Basisondersteuning gemeente Westerkwartier

  In april hebben de vier gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten besloten de Basisondersteuning per 1 januari 2019 bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen. Hiervoor starten de gemeenten een aanbestedingstraject.

 • Startsein voor Jeugdfonds Cultuur

  Op donderdag 26 april 2018 geven wethouders Pastoor en De Haan het startsein voor het Jeugdfonds  Cultuur Grootegast. Op die datum vindt om 16:30 uur in het Baron Theater te Opende de officiële start plaats, waaraan o.a. leerlingen van de basisschool OBS Het Kompas, CBS De Klister en Stichting Muziekonderwijs Grootegast een bijdrage leveren. Het Jeugdfonds Cultuur wil ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om muziek-, theater-, dans - of tekenles te volgen.

 • Gemeente Grootegast vier koninklijke onderscheidingen rijker

  Onze burgemeester Ard van der Tuuk heeft vanmorgen in het gemeentehuis 4 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

 • Stremming Fanerweg vanaf 2 mei

  In opdracht van de gemeente Grootegast gaat Schagen Infra uit Zwolle langs een gedeelte van de Fanerweg bermbeton aanbrengen. Het betreft het gedeelte vanaf de Millinghaweg tot Fanerweg nummer 8. Daarvoor is het noodzakelijk dat de wegen gedurende de werkzaamheden gestremd worden.

 • Werkzaamheden Ipo Haaimaweg, De Wieren en Lutjegasterweg

  In opdracht van de gemeente Grootegast gaat Schagen Infra uit Zwolle langs (een) gedeelte (n) van de Ipo Haaimaweg, De Wieren en de Lutjegasterweg bermbeton aanbrengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de wegen gedurende de werkzaamheden gestremd worden.

 • Groningen gaat energie besparen èn los van het gas met collectieve inkoopactie Energieloket Groningen

  Vanaf 16 april  kunnen inwoners van het Westerkwartier zich inschrijven voor de Inkoopactie Duurzame Installaties, een grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De inkoopactie is een initiatief van Energieloket Groningen en vereniging SLIM wonen met Energie, en wordt ondersteund door de Groninger gemeenten en de provincie. Door de collectieve inkoop wordt besparen op de energierekening voor Groningers nu tijdelijk extra eenvoudig, voordelig en betrouwbaar.

 • Zelfsturing binnen de buitendienst Grootegast

  De gemeente Noordenveld is met een delegatie (coördinator René Steinvoorn en manager/hoofd Jan Drent) vorige week op bezoek geweest bij de buitendienst van Grootegast om te zien hoe zelfsturing van de buitendienst Grootegast in teams en het samenwerken met onder andere gedetacheerde werknemers plaatsvindt.    

 • Kopzorgen over huis en energierekening?

  Eén op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Omdat bij veel huishoudens geld voor onderhoud en energiebesparing ontbreekt, kunnen huis, energie- en woonlasten voor problemen gaan zorgen. De Westerkwartiergemeenten bieden samen met partners woonlastenadvies aan voor huizenbezitters die het moeilijk hebben.

   

 • Vrijheid van meningsuiting de deur uit - gratis theatervoorstelling

  Grootegast is in 2018 de gastgemeente van de provinciale 5 mei-vieringen. Dit betekent dat we groots uitpakken. Naast een programma in het Stadspark, in de stad, op 5 mei, worden er in april en mei verschillende leuke evenementen in de gemeente zelf georganiseerd. Komende vrijdag, 20 april, kun je een gratis theatervoorstelling bijwonen. In deze voorstelling heeft onze eigen burgemeester, Ard van der Tuuk, een gastrol. Het belooft een korte en energieke voorstelling te worden met humor en livemuziek.

  De voorstellingen, geregisseerd door Jorrit Boonstra, worden gegeven op vrijdag 20 april, om 16:00 en 20:00, in het LEGiO-museum in Grootegast.

 • Doet u ook mee? Cultuurliefhebbers Westerkwartier roepen om meer aandacht voor cultuur

  Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo is er een culturele denktank ontstaan. Vanuit deze denktank (*) is de behoefte gerezen te overleggen met het culturele veld. Het culturele veld in de meest brede zin van het woord.

   

 • Gemeenten brengen wensen en verwachtingen communicatie Westerkwartier in kaart

  De Westerkwartiergemeenten willen graag weten wat de inwoners wensen en verwachten van de  communicatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Om hier achter te komen start 13 april aanstaande een enquête. Hiervoor zetten de gemeenten het Westerkwartierpanel in, een online platform waar inwoners de kans krijgen via enquêtes mee te denken over de nieuwe gemeente. Het panel heeft zo’n 800 leden.

   

 • Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

  Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 - 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

 • College trekt ton uit voor ‘Museumplein Grootegast’

  Het LEGiO-museum in Grootegast kan een flinke bijdrage tegemoetzien voor de ontwikkeling van het museum. Het college van B&W heeft hiervoor een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld.

 • Takkenroute in de week van 9 t/m 15 april

  In de week van 9 t/m 15 april wordt de takkenroute weer door HRM gereden. De takken worden met een aparte inzamelwagen, gelijktijdig met de milieuboer, opgehaald. U kunt dit snoeiafval gebundeld aanbieden met een maximale lengte van 1 meter en een maximaal gewicht van 25 kg per bundel (max. 1 m3).

 • Olympisch en Wereldkampioen naar het Westerkwartier voor Healthy Ageing Tour

  De Healthy Ageing Tour voor vrouwen mag van 4 tot en met 8 april een groot aantal wielertoppers verwachten. Daarmee blijft de traditie in stand dat de beste wielrensters van de wereld aan het vertrek staan in de provincie Groningen voor deze etappewedstrijd. Bovenaan het affiche prijken de naam van Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle en wereldkampioene Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs.

 • Uitslag referendum Wiv 2017 per kiesdistrict

  Voorlopige uitslag referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gemeente Grootegast per kiesdistrict

 • Energie besparen samen met jouw buurt of dorp? De gemeenten en Buurkracht zoeken jou!

  Energie besparen kun je doen om meerdere redenen. Het is goed voor je portemonnee en het milieu. Allemaal goede redenen, toch komt het er vaak niet van. Als we het samen aanpakken is de kans groter dat het wel lukt. Daarom zijn de gemeenten op zoek naar enthousiaste inwoners die willen bouwen aan het project Energieke Buurten Westerkwartier! Buurkracht helpt ons met een eigen buurtbegeleider, energieadvies, gratis acties, een eigen buurtwebsite en nog veel meer. Kunnen we op je rekenen? Samen bereiken we meer!

 • Westerkwartier brengt project ‘Tuma Viela’ onder de aandacht

  Begin maart hebben de wethouders van de Westerkwartiergemeenten Ellen Seldenthuis ontvangen op het gemeentehuis in Zuidhorn. Seldenthuis, voormalig inwoonster van Leek, is initiatiefnemer van het bijzondere werkgelegenheidsproject in Ghana, ‘Tuma Viela’.

 • Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  Bewoners en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf maandag 19 maart terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vanaf dat moment kunt u (alleen) daar uw schade melden die het gevolg is van gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

 • Westerkwartier reikt prijs uit tijdens Koplopersymposium duurzaam ondernemen

  Donderdagmiddag 22 maart reikt wethouder Karin Dekker namens de vier Westerkwartier gemeenten een prijs uit aan de beste en meest originele inzending van de Koploperprijsvraag. Zij doet dit tijdens het Koplopersymposium Westerkwartier in het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op landgoed Nienoord.

 • Nieuwe organisatievorm welzijnswerk voor nieuwe gemeente Westerkwartier

  Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

 • Wethouder Mark de Haan trapt tuinseizoen af tijdens Landelijke Compostdag

  De winters in Nederland zijn veranderlijk. We hebben de schaatsen nog niet opgeborgen of de lente staat alweer voor de deur. Het begin van de lente staat bij veel mensen in het teken van het klaarmaken van de tuin. Wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast trapt het tuinseizoen af tijdens de Landelijke Compostdag op 17 maart.

 • Inwoners Westerkwartier kiezen huisstijl nieuwe gemeente

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag (gemeente Winsum) worden vanaf 1 januari 2019 samen één gemeente: Westerkwartier. Een gemeente die dichtbij, nuchter en ambitieus wil zijn. Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuw gezicht. Herkenbaar, eigentijds en tijdloos. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen heeft twee ideeën voor de huisstijl met logo uitgewerkt. Dit komt straks op verschillende uitingen terug, bijvoorbeeld de website, op de auto's van de gemeente en op het briefpapier. Medio 2018 introduceren we de nieuwe huisstijl.

 • Vergadering Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 19 februari 2018, van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek.

 • Jan de Jong voorgedragen als beoogd griffier gemeente Westerkwartier

  De selectiecommissie van de Raadsgroep Herindeling draagt Jan de Jong voor als beoogd griffier van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wanneer de Raadsgroep hem heeft benoemd, vervult hij tot de herindeling de rol van kwartiermaker voor de griffie van de nieuwe gemeente. De verwachting is dat hij 1 mei 2018 start.

 • Beperkte openingstijden voorjaarsvakantie

  Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 is het gemeentehuis beperkt open i.v.m. de voorjaarsvakantie. We zijn dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur open en dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak voor burgerlijke stand. Het zorgloket zal gesloten zijn. Bezoekers kunnen terecht bij het KlantContactCentrum.

 • Lezing van André Kuipers in het Barontheater

  In het kader van Abel Tasman 375 jaar hebben de gemeenten Grootegast, Achtkarspelen, Leek, Marum en Zuidhorn samen met het Barontheater dé hedendaagse ontdekkingsreiziger André Kuipers uitgenodigd voor een inspirerende lezing over pionieren, innovatie en techniek op 23 januari 2018.
 • Kort reisverslag “Delegatie Grootegast bezoekt Tasmanië en Nieuw-Zeeland”

  Zoals bekend is een delegatie van gemeente Grootegast 7 december op het vliegtuig gestapt naar Tasmanië en Nieuw-Zeeland. De reis begon voorspoedig, maar tijdens hun verblijf in Tasmanië brak wethouder Elly Pastoor haar enkel en moest daar geopereerd worden. Vervolgens liep het programma in Tasmanië niet meer geheel volgens planning. Er werden wijzigingen aangebracht om Elly Pastoor te steunen. Ondertussen is Elly Pastoor weer thuis en neemt ze haar rust.

  In dit kort reisverslag worden drie speciale momenten van de reis uitgelicht.

 • Overige kerstbomen worden nog opgehaald

  Op verschillende plaatsen zijn niet alle kerstbomen opgehaald. De hoeveelheid kerstbomen is van tevoren onderschat. De resterende kerstbomen die nog aan de weg liggen worden deze week alsnog opgehaald. 

 • Nieuwjaarstoespraak 2018 burgemeester Ard van der Tuuk

  Hieronder kunt u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ard van der Tuuk teruglezen. Deze woorden sprak hij op dinsdag 9 januari tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Niekerk.

 • Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget

  Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2018

  De gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie wordt op dinsdag 9 januari 2018 gehouden in het dorpshuis “De Rotonde” te Niekerk.

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst

  De gemeente Grootegast wenst iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

 • Gewijzigde openingstijden feestdagen

  - Tijdens de kerstvakantie van 23 december t/m 7 januari is het gemeentehuis alleen 's ochtends geopend en is het zorgloket ondergebracht bij het KlantContactCentrum.

  - Op 1e en 2e kerstdag (maandag 25 en dinsdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten.

  - Op nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) is het gemeentehuis gesloten.

  - Op maandag 8 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend i.v.m. een personele aangelegenheid.

  - Voor burgerlijke stand kunt u tijdens de kerstvakantie (dinsdag- en donderdagmiddag) online een afspraak maken.

 • Vastgesteld “Bestemmingsplan Niekerk en Oldekerk Partiële herziening bijgebouwenregeling en locatie Matsloot” (gewijzigd)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat de gemeenteraad op 21 november 2017 het Bestemmingsplan “Niekerk en Oldekerk Partiële herziening bijgebouwenregeling en locatie Matsloot” gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Vastgesteld Bestemmingsplan “Grootegast” (gewijzigd)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat de gemeenteraad op 21 november 2017 het Bestemmingsplan “Grootegast gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Delegatie gemeente Grootegast bezoekt Tasmanië en Nieuw-Zeeland

  Op donderdag 7 december vertrekken burgemeester Ard van der Tuuk, wethouder Elly Pastoor, raadslid Myra Eeken, raadslid Gert van Werven en projectmanager Natasja Lubbers gezamenlijk met de voorzitters van de Abel Tasman Art Prize en Het Abel Tasman Museum naar Tasmanië en Nieuw-Zeeland via luchthaven Eelde.

 • Schriftelijke reactie op herindelingswet Tweede kamer

  Maandag 20 november 2017 heeft de regering het wetsvoorstel van de herindeling in het Westerkwartier naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Vacature: (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit wordt een gemeente met 62.000 inwoners en ruim 500 medewerkers.

 • Burgemeestersruil

  De gemeenten Grootegast en Vlagtwedde krijgen deze week tijdelijk een andere burgemeester. Burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast en burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde ruilen 7 en 8 november met elkaar van gemeente. De burgemeesters volgen tijdens de ruil een soortgelijk programma.

 • Ixta Noa opent eerste inloopvoorziening in het Westerkwartier

  Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid komen twee inloopvoorzieningen van Ixta Noa in het Westerkwartier. Zuidhorn is de eerste plaats in de provincie Groningen, buiten de twee locaties in de stad, waar Ixta Noa haar deuren opent. De voorziening is gevestigd in Klein Hanckema aan de Kerkstraat 14 in Zuidhorn. Deze locatie ligt in het centrum van Zuidhorn en is goed bereikbaar.

  Woensdag 15 november om 14.00 uur opent wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn deze nieuwe inloopvoorziening. Hij doet dit namens de vier gemeenten in het Westerkwartier.

 • Informatiebijeenkomst risico’s vrijwilligersorganisaties

  Op maandag 13 november wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de risico's van vrijwilligersorganisaties. Deze vindt plaats bij de Gemeentewerf, Rondweg 15 te Grootegast van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 • Uitreiking certificaten

  Vier deelnemers aan de door de Westerkwartiergemeenten georganiseerde cursus “Politiek Bewust Politiek Actief” hebben tijdens de raadsvergadering in Grootegast uit handen van burgemeester Ard van der Tuuk een certificaat van deelname gekregen.

 • Gemeente Grootegast partner van Social Impact Day Noord

  Op woensdag 1 november vindt in Groningen Social Impact Day Noord plaats. Op deze dag spreken toonaangevende ondernemers over hoe zij maatschappelijke impact met economisch succes combineren. Gemeente Grootegast is partner van dit evenement. Daarom neemt wethouder Elly Pastoor op deze dag plaats in een talkshow, waarin zij spreekt over de grootste uitdagingen van het Noorden.

 • Vrijwilligersprijs 2017 gemeente Grootegast

  Organisaties en/of verenigingen  draaien grotendeels op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen wedstrijden, optredens, kantinedienst, koffieochtenden en/of andere activiteiten.

 • Start aanleg parkeerplaatsen

  Wethouder Mark de Haan heeft met het leggen van de eerste trottoirband het startsein gegeven voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij sporthal De Leegens,  zwembad De Woldzoom en de sportvelden in Grootegast.

 • Cliënt-ervaringsonderzoek Wmo 2016

  Het Sociaal Planbureau Groningen (SPG) heeft het wettelijke verplichte cliënt-ervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd over het jaar 2016.

 • Tweede gratis cursus: Politiek Bewust & Politiek Actief

  Geïnteresseerd in de lokale politiek in het Westerkwartier? Eind dit jaar start naar verwachting een tweede ronde van de gratis cursus Politiek Bewust & Politiek Actief. De eerste ronde begon deze week en is een enorm succes: er ontstond snel een wachtlijst voor de cursus. De Raadsgroep Herindeling besloot daarom gisteravond om een tweede cursus de organiseren. Daar zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar.

 • Bladkooien geplaatst

  Deze week worden op diverse locaties in de gemeente bladkooien geplaatst waarin u afgevallen blad kunt deponeren. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties.

 • Uitnodiging Expertbijeenkomst Duurzaamheid 19 oktober

  Op 19 oktober wordt voor de gemeenteraden van de westerkwartiergemeenten een expertbijeenkomst met het thema duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de overgang naar duurzame energiebronnen en worden praktijkvoorbeelden gegeven van duurzame projecten.

 • Rijvaardigheidstraining 25 oktober

  Verkeerswijzer Groningen (onderdeel van provincie Groningen) biedt u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een rijvaardigheidstraining voor automobilisten en brommobielen. De rijvaardigheidsbijscholing wordt gehouden op woensdag 25 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in Het Hooge Heem, De Gast 4 te Grootegast.

 • CMV Oranje in het zonnetje gezet op Open Air Festival Grootegast

  Zaterdag 30 september, op het Open Air Festival Grootegast, is Christelijke Muziekvereniging Oranje in het zonnetje gezet. Deze zomer is de muziekvereniging wereldkampioen geworden in de eerste divisie op het Wereld Muziek Concours Kerkrade. Voor burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast was deze bijzondere prestatie reden om een Abel Tasman legpenning uit te reiken aan voorzitter Jelly Hoekstra. Van wethouder Mark de Haan kreeg de vereniging een cheque uitgereikt.

 • Vierde ondernemersavond Mo(o)i Grootegast

  Maandag 2 oktober aanstaande wordt de vierde ondernemersavond georganiseerd van Mo(o)i Grootegast. De eerste twee bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente Grootegast. Daarna is het stokje overgedragen aan de ondernemersvereniging Grootegast. Deze vierde bijeenkomst wordt gehouden in het LEGiO-museum. Het LEGiO-museum bestaat nu anderhalf jaar en er worden voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe musea. Hierover geven initiatiefnemers toelichting op deze avond.

 • Traditie haringuitreiking Niekerk is nationaal erfgoed

  In Niekerk wordt tijdens de jaarlijkse haring uitreiking één ton haringen aan de lokale bevolking uitgedeeld. De traditie grijpt terug op een legaat uit 1476 van Menno Jeltema. De Menno Jeltema Stichting heeft samen met burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast, die ook secretaris is van de stichting, een ‘erfgoedplan’ geschreven. Met dit plan laat de stichting zien, dat zij de traditie in de toekomst willen behouden. Nu heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de Niekerker traditie toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

  Om dit heugelijke feit te vieren, zijn de burgemeester en de andere leden van de Menno Jeltema Stichting op maandag 24 juli bijeen gekomen in Niekerk. Bij het monument Haringeters hebben zij een haring gegeten. Vervolgens hebben zij de senioren van Niekerk in De Elzenhof een haring aangeboden en werd er ook een stop gemaakt bij De Zijlen.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top