Nieuws

RSS
 • Wethouder Hulshoff ondertekent gunning Inloopvoorziening ggz

  Ixta Noa Praktijkhuizen gaat in opdracht van de vier Westerkwartiergemeenten een inloopvoorziening ggz realiseren in het Westerkwartier. Op het gemeentehuis van Marum is op dinsdag 2 mei de overeenkomst ondertekend door Gerard de Roos, directeur Ixta Noa en, namens de vier Westerkwartiergemeenten, Marumer wethouder Janny Hulshoff. De voorziening zorgt voor preventie en nazorg voor mensen met psychische problemen.

 • Jantje Berghuis-Postema (88 jaar) vergezelt burgemeester bij vrijheidsmaaltijd

  Jantje Berghuis-Postema woonde in Lutjegast en was een tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is zij 88 jaar en geeft zij al vier generaties vrijheid door. Genoeg reden voor burgemeester Ard van der Tuuk om op 5 mei samen de vrijheidsmaaltijd te nuttigen bij het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen. Na een oproep van de burgemeester droeg Janneke Bos uit Grootegast haar oma en twee dochters voor, omdat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelt hun hun familie.

 • Wegwerkzaamheden Opende

  De gemeente Grootegast voert van 15 tot en met 19 mei werkzaamheden uit aan de kruising van de Drachtsterweg, Provincialeweg en Verbindingsweg in Opende. Omdat het straatwerk is verschoven, moet de kruising opnieuw worden bestraat. Ook worden er tegels aangebracht die de oversteekroute voor kinderen aangeeft. De kruising wordt deze periode volledig afgesloten voor autoverkeer.

 • Evaluatie verkeersmaatregelen Langeweg Grootegast

  In 2016 zijn op de Langeweg in Grootegast verkeersmaatregelen getroffen. Er zijn verschillende wegversmallingen aangebracht, die ervoor zorgen dat het verkeer niet te snel kan rijden. Op 13 april 2017 zijn de verkeersmaatregelen met vertegenwoordigers van Handelsvereniging Grootegast en buurtvereniging De Driesprong geëvalueerd. Omdat de resultaten positief zijn, wordt in 2017 ook de kruising Langeweg-Hoofdstraat-Duisterburen-Lutjegasterweg  aangepakt.

 • Vergadering gemeenteraden

  Woensdag 24 mei 2017 nemen de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn een besluit over het Herindelingsadvies en aanpassing van de verordening raadsgroep herindeling. De voorbereidende bespreking van deze stukken vindt plaats in de eigen raads(commissie)vergadering op respectievelijk 8, 9, 10 en 15 mei 2017. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. De vergaderingen vinden plaats in de gemeentehuizen van de vier gemeenten. Op de gemeentelijke websites kunt u hierover de week voor de raadsvergadering meer informatie vinden, onder andere de aanvangstijd en de andere agendapunten.

 • Bijeenkomst Sterk Vrijwilligerswerk gaat niet door

  De bijeenkomst van Sterk Vrijwilligerswerk met het thema “Werving en Binding van nieuwe vrijwilligers”, die gepland stond voor dinsdag 7 maart, gaat niet door.
  Deze wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum.

 • Burgemeester legt krans bij herdenking Anzac Day

  Gistermorgen heeft burgemeester Ard van der Tuuk een krans gelegd bij de ‘Commonwealth War Grave Section’ van begraafplaats Westduin in Den Haag. Dit deed hij ter gelegenheid van ‘Anzac Day’, de dag dat gesneuvelde Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten wereldwijd worden herdacht. De gemeente Grootegast heeft een zusterrelatie met de Nieuw-Zeelandse gemeente Tasman District en de Australische gemeente Kingborough op Tasmanië.

 • Bijeenkomst Sterk Vrijwilligerswerk van 2 mei gaat niet door

  De bijeenkomst van Sterk Vrijwilligerswerk van dinsdag 2 mei gaat wegens te weinig animo niet door en zal geen vervolg krijgen. 

 • Kick-off Abel Tasman Art Prize 2017-2018 in Lindenborg

  Vrijdag 7 april heeft wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast de aftrap gegeven voor de Abel Tasman Art Prize op de Lindenborg in Leek. Voorafgaand aan de aftrap heeft Gert Buist, de winnaar van de Abel Tasman Art Prize 2016, een presentatie geven. Hij is in 2016 naar Tasmanië afgereisd en heeft de leerlingen van de Lindenborg verteld over zijn reis.

 • Eerste digitale enquête Westerkwartierpanel van start 

  In de periode van 10 tot en met 24 april 2017 houden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de eerste digitale enquête. Het onderwerp van deze enquête is burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Alle leden van het Westerkwartierpanel ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 • Gastgezinnen gezocht voor winnaar Abel Tasman Art Prize

  Om het jaar wordt de Abel Tasman Art Prize, een kunstprijs voor jongeren, uitgereikt in de gemeente Kingborough (Tasmanië) en in de gemeente Grootegast. De hoofdprijs is een geheel verzorgde reis naar de andere kant van de wereld. De werkgroep Abel Tasman Art Prize is op zoek naar gastgezinnen in het Westerkwartier die het leuk vinden om in de periode 24 juni tot 12 juli gedurende zo’n tien dagen onderdak te bieden aan de winnaar van de Abel Tasman Art Prize 2016 uit Tasmanië. Gezinnen met jongeren genieten de voorkeur.

 • Alle kinderen verdienen de kans om mee te doen aan sportactiviteiten

  Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit mogelijk te maken nemen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn al langere tijd deel aan het Jeugdsportfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging, de kans om ook te sporten. Inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier kunnen een aanvraag indienen voor dit fonds.

 • Nu ook Whatsappen met de gemeente Grootegast

  De gemeente Grootegast is vanaf dinsdag 7 maart ook via WhatsApp bereikbaar. Het WhatsApp-nummer is bedoeld voor eenvoudige vragen en meldingen.De gemeente is bereikbaar via 06 46 000 313. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen nu ook digitaal via Mijn Overheid

  De gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn versturen dit jaar voor het eerst hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal aan de belastingplichtigen, die beschikken over een eigen berichtenbox van ‘Mijn Overheid’Externe site, opent in hetzelfde venster. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgt iedereen de aanslag dit jaar ook nog op papier in de brievenbus.

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Politie vraagt hondenbezitters alert te zijn

  De politie stelt alles in het werk om overvallen, straatroven en inbraken te voorkomen en de daders te pakken. De politie kan dat echter niet alleen. In het kader van de komende Donkere Dagen werd daarom in de week van 4 t/m 11 december de actie ‘Wees Waaks’ gehouden. Deze actie was gericht op hondenbezitters in gemeente Grootegast
  Op verschillende locaties werden flyers uitgedeeld aan mensen die hun hond uitlieten met het verzoek alert te zijn tijdens het uitlaten van de hond. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Ard van der Tuuk beëdigd als burgemeester

  Woensdagavond 5 oktober is Ard van der Tuuk geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast. Van der Tuuk werd door commissaris van de Koning René Paas toegesproken en beëdigd.

 • Openbaarheid WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via www.woz-waardeloket.nlExterne site, opent in hetzelfde venster de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met de waarde van andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

 • De nieuwe website van de gemeente Grootegast staat online!

  Bij de bouw van onze nieuwe site hebben we als uitgangspunt gehanteerd: wat wilt u als bezoeker van onze site graag vinden in plaats van: wat willen wij als gemeente graag vertellen.

 • Uitvoering motie vestiging azc loopt vertraging op

  Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het uitvoeren van de motie die door de gemeenteraad is aangenomen, over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Grootegast. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft over de beoogde locatie nog geen overeenstemming met de grondeigenaar kunnen bereiken. Het proces loopt daardoor enige vertraging op, waardoor niet aan de toezegging tegemoet kan worden gekomen om in april de uitkomsten van de gesprekken met het COA bekend te maken. Het college heeft de gemeenteraad hierover ingelicht.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top