Nieuws

RSS
 • Start aanleg parkeerplaatsen

  Wethouder Mark de Haan heeft met het leggen van de eerste trottoirband het startsein gegeven voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij sporthal De Leegens,  zwembad De Woldzoom en de sportvelden in Grootegast.

 • Brandweer, burgemeester en wethouder Grootegast in actie voor brandveilig wonen

  “Doet u de deur open of dicht?” Met die vraag staat de brandweer, samen met de gemeente, op 18 en 30 oktober bij ca. 250 woningen in de omgeving Langeweg en Lijsterbesstraat in Grootegast op de stoep. De brandweer komt op veel plekken, maar niet vaak achter de voordeur van mensen. “En juist daar hebben we met elkaar veel te winnen”, aldus burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast.

 • Cliënt-ervaringsonderzoek Wmo 2016

  Het Sociaal Planbureau Groningen (SPG) heeft het wettelijke verplichte cliënt-ervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd over het jaar 2016.

 • Tweede gratis cursus: Politiek Bewust & Politiek Actief

  Geïnteresseerd in de lokale politiek in het Westerkwartier? Eind dit jaar start naar verwachting een tweede ronde van de gratis cursus Politiek Bewust & Politiek Actief. De eerste ronde begon deze week en is een enorm succes: er ontstond snel een wachtlijst voor de cursus. De Raadsgroep Herindeling besloot daarom gisteravond om een tweede cursus de organiseren. Daar zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar.

 • Bladkooien geplaatst

  Deze week worden op diverse locaties in de gemeente bladkooien geplaatst waarin u afgevallen blad kunt deponeren. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties.

 • Uitnodiging Expertbijeenkomst Duurzaamheid 19 oktober

  Op 19 oktober wordt voor de gemeenteraden van de westerkwartiergemeenten een expertbijeenkomst met het thema duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de overgang naar duurzame energiebronnen en worden praktijkvoorbeelden gegeven van duurzame projecten.

 • Rijvaardigheidstraining 25 oktober

  Verkeerswijzer Groningen (onderdeel van provincie Groningen) biedt u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een rijvaardigheidstraining voor automobilisten en brommobielen. De rijvaardigheidsbijscholing wordt gehouden op woensdag 25 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in Het Hooge Heem, De Gast 4 te Grootegast.

 • Raadsvergadering 17 oktober gaat niet door

  De raadsvergadering van 17 oktober gaat niet door, evenals de agendacommissie van 4 oktober. De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 31 oktober.

 • CMV Oranje in het zonnetje gezet op Open Air Festival Grootegast

  Zaterdag 30 september, op het Open Air Festival Grootegast, is Christelijke Muziekvereniging Oranje in het zonnetje gezet. Deze zomer is de muziekvereniging wereldkampioen geworden in de eerste divisie op het Wereld Muziek Concours Kerkrade. Voor burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast was deze bijzondere prestatie reden om een Abel Tasman legpenning uit te reiken aan voorzitter Jelly Hoekstra. Van wethouder Mark de Haan kreeg de vereniging een cheque uitgereikt.

 • Vierde ondernemersavond Mo(o)i Grootegast

  Maandag 2 oktober aanstaande wordt de vierde ondernemersavond georganiseerd van Mo(o)i Grootegast. De eerste twee bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente Grootegast. Daarna is het stokje overgedragen aan de ondernemersvereniging Grootegast. Deze vierde bijeenkomst wordt gehouden in het LEGiO-museum. Het LEGiO-museum bestaat nu anderhalf jaar en er worden voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe musea. Hierover geven initiatiefnemers toelichting op deze avond.

 • Wethouders helpen handje bij afval scheiden

  Op vrijdag 15 september 2017 om 10.00 uur helpen vier wethouders in Tolbert een handje bij het inzamelen van gescheiden huishoudelijk afval. Zij brengen hiermee de Westerkwartierbrede campagne om afval beter te scheiden onder de aandacht.

 • Loco-burgemeester Elly Pastoor opent Oktobermaand Kindermaand

  Ieder jaar wordt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Oktobermaand Kindermaand georganiseerd. De aftrap van het evenement is de jaarlijks terugkerende Burgemeestersactie. Op woensdag 13 september 2017 zal loco-burgemeester Elly Pastoor van de gemeente Grootegast een volksverhaal voorlezen aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van De Groene Borg in Kornhorn.

 • Taxateur WOZ op pad: ook uw woning kan gecontroleerd worden

  Voor de Wet-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) vindt ieder jaar een hertaxatie plaats van de woningen/panden in de gemeente.

 • Actualiseren adresgegevens gemeentegids

  Ieder jaar brengt Akse Media de gemeentegids voor Grootegast uit. Vanaf week 33 begint Akse Media met het actualiseren van de adresgegevens. Als uw organisatie of vereniging in de gids van 2017 staat, ontvangt u van Akse Media een e-mail met de vraag uw gegevens te controleren.

 • Uitbreiding parkeervoorzieningen sportpark Oldekerk-Niekerk

  De gemeente Grootegast heeft een bedrag van € 65.900,- beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van de parkeervoorzieningen bij de sportvoorzieningen in Oldekerk-Niekerk. Daarvan profiteren de bezoekers van het overdekte zwembad Eekeburen, de sporthal, de voetbalvelden, de tennisbanen en De Smidse. Op 4 juli jl is men met de werkzaamheden begonnen.

 • Vertrouwd op weg met uw scootmobiel

  Een scootmobiel is een geweldig hulpmiddel waardoor u, zonder afhankelijk te zijn van anderen, deel kunt nemen aan het verkeer. Het verkeer wordt steeds drukker, verkeers-deelnemers ongeduldiger en verkeersregels wijzigen. Het is van groot belang dat u weet welke verkeersregels er gelden voor een scootmobiel en dat u uw vervoermiddel goed beheerst. Daarom biedt Verkeerswijzer Groningen (onderdeel van Provincie Groningen) u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een scootmobieltraining. 

  De training wordt gehouden op dinsdagmiddag 19 september, van 13.30 tot 16.30 uur, in en rond Het Hooge Heem, De Gast 4 in Grootegast.

 • Sportieve vakantieweek voor kinderen in de gemeente Grootegast

  Op maandag 24 juli heeft wethouder Elly Pastoor de sportieve week geopend. Van 24 tot en met 28 juli, worden sportieve en uitdagende activiteiten georganiseerd voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8 in de gemeente Grootegast. Naast de alledaagse sporten, zoals voetbal, volleybal, hockey en tennis, kunnen de kinderen bijvoorbeeld boogschieten, BMX’en en kanoën.

 • Traditie haringuitreiking Niekerk is nationaal erfgoed

  In Niekerk wordt tijdens de jaarlijkse haring uitreiking één ton haringen aan de lokale bevolking uitgedeeld. De traditie grijpt terug op een legaat uit 1476 van Menno Jeltema. De Menno Jeltema Stichting heeft samen met burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Grootegast, die ook secretaris is van de stichting, een ‘erfgoedplan’ geschreven. Met dit plan laat de stichting zien, dat zij de traditie in de toekomst willen behouden. Nu heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de Niekerker traditie toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

  Om dit heugelijke feit te vieren, zijn de burgemeester en de andere leden van de Menno Jeltema Stichting op maandag 24 juli bijeen gekomen in Niekerk. Bij het monument Haringeters hebben zij een haring gegeten. Vervolgens hebben zij de senioren van Niekerk in De Elzenhof een haring aangeboden en werd er ook een stop gemaakt bij De Zijlen.

 • Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland bezoekt gemeente Grootegast

  Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Abel Tasman, geboren in Lutjegast, als eerste voet aan wal zette in Nieuw-Zeeland. Ter ere van deze mijlpaal bracht de Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland, de heer Zaagman, op woensdag 19 juli een bezoek aan de gemeente Grootegast. Hij werd ontvangen op het gemeentehuis en bezocht samen met burgemeester Van der Tuuk en wethouder Pastoor het Abel Tasman Museum in Lutjegast. Aan het einde van de middag bracht het gezelschap een bezoek aan het Groninger Museum.

 • Scheiding van afval nog een tikkeltje beter

  De Westerkwartiergemeenten scoren hoog in het scheiden van huishoudelijk afval. De waardering van de inwoners voor de wijze van inzameling is zeer hoog. Bij een landelijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen haalde de inzameling in de gemeenten Leek en Zuidhorn zelfs de hoogste scores (eerste en tweede plaats). Grootegast heeft in 2015 al eens de Recycle Award Oud papier en karton van Nedvang gewonnen als best presterende gemeente (meeste kilo’s per inwoner). De gemeenten zijn dan ook zeer tevreden met de medewerking die inwoners verlenen bij de gescheiden inzameling.

 • IASC Conferentiegasten brengen bezoek aan Curringherveld

  Op donderdag 13 juli heeft de gemeente Grootegast internationale gasten welkom geheten die deelnamen aan de IASC Conferentie in Utrecht. Deze vond plaats van 10 t/m 14 juli. Tijdens een excursie werden een aantal natuurgebieden bezocht die door vrijwilligers en Staatsbosbeheer onderhouden worden.

 • Taxateur WOZ op pad

  Voor de Wet-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) vindt elk jaar een hertaxatie plaats van de woningen/panden in de gemeente. 

 • Fotowedstrijd 2017 ZomervertierWesterkwartier

  Hoe vier jij de zomer in het Westerkwartier? Zet het op de foto en win vette prijzen!

  In 2019 gaan de vier gemeenten in het Westerkwartier samen. Vóór die tijd willen we met de fotowedstrijd “Zomervertier in het Westerkwartier” jeugd het Westerkwartier laten ontdekken. Waar bruist het en waar wordt plezier gemaakt? Iedereen tussen de 10 en 14 jaar mag meedoen, ook als je niet in het Westerkwartier woont. Wel moet de foto gemaakt zijn in de gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of in het Middag-Humsterland gebied.

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top