Beperkingen beregenen voor particulieren en agrariërs

RSS

De gemeente Grootegast valt onder 2 waterschappen. Voor de gebieden die vallen onder het waterschap Noorderzijlvest gelden op dit moment geen beperkingen als het gaat om beregenen. Beperkingen gelden wel voor de gebieden die vallen onder het Wetterskip Fryslân.

Agrariërs en inwoners mogen hun grasland niet meer beregenen met oppervlaktewater, maar voor andere gewassen geldt een uitzondering tussen 18.00 en 10.00 uur. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt een boete van € 550 voor particulieren en € 1500 voor agrarische bedrijven.

Bezoek de websites van de waterschappen voor meer informatie:

Wetterskip FryslânExterne site, opent in hetzelfde venster

Waterschap NoorderzijlvestExterne site, opent in hetzelfde venster

Top