Bibliotheek op school voor de Woldborg

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2017.

De Woldborg in Grootegast is de eerste vmbo-school in Het Westerkwartier met een Bibliotheek op school. De school komt daarvoor in aanmerking dankzij de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen. Maandag 10 april 2017 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Gert van Dijken, directeur RSG De Woldborg, Mark de Haan, wethouder van de gemeente Grootegast en Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen.

Bibliotheek op school voor het VMBO

Binnen het project de Bibliotheek op school voor het VMBO werken de verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen. Dat krijgen ze door vrij lezen en door betrokken docenten die weten hoe ze overal en altijd op taal kunnen inzetten, lezen leuk kunnen maken en leerlingen mee kunnen nemen in het plezier van lezen. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs.

Stimuleringsregeling Kunst van Lezen

De stimuleringsregeling van Kunst van Lezen is bedoeld om samenwerking tussen bibliotheken en scholen te bevorderen door middel van structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school.

Primeur in het Westerkwartier

De Woldborg is de eerste VMBO-school in het Westerkwartier die aan dit landelijke project meedoet en een dergelijke de Bibliotheek op school VMBO krijgt. Naast het leveren van een actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten in de Bibliotheek op school.

Taalvaardigheid en leesplezier

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat veel vmbo-leerlingen het lezen van teksten lastig vinden omdat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om de tekst goed te kunnen begrijpen. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal.

Biblionet Groningen

In de provincie Groningen is Biblionet Groningen verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school. In samenwerking met Kunst van lezen, maar vooral met gemeenten, voor- en vroegschoolse instellingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs bekijken we waar de Bibliotheek op school voor toegevoegde waarde kan zorgen. In onze provincie zijn al meer dan 100 onderwijslocaties waar gewerkt wordt met de Bibliotheek op school.

De Woldborg

De Woldborg is een school voor vmbo waar leerlingen ook kunnen starten met de onderbouw van het havo. De Woldborg is een van de vestigingen van de regionale scholengemeenschap de Borgen met vestigingen in Grootegast, Leek en Roden. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium.

Top