Incidenteel Cultuurbudget: dien uw aanvraag in

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 maart en 15 mei 2018

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nl en zoek onder het kopje Subsidies, Cultuur op 'Incidenteel Cultuurbudget'. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. E. Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 41 42.

Top