Ontwerp “Wijzigingsplan Zuiderweg 12 Niekerk"

RSS

Burgemeester en wethouders geven kennis van het voornemen een wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen om zo een uitbreiding van de ligboxenstal mogelijk te maken op het perceel Zuiderweg 12 te Niekerk.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 23 augustus 2018 ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentehuis en in digitale vorm op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Grootegast heeft ervoor gekozen om bekendmakingen omtrent bestemmingsplannen enkel digitaal te publiceren. Wij verwijzen u daarvoor naar de Staatscourant en het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Via deze website kunt u zien welke bestemmingsplannen in procedure zijn. Ook kunt u zich registreren voor een e-mailservice waarmee u automatisch bericht krijgt als er plannen in uw buurt zijn. 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Klantcontactcentrum, onder telefoonnummer 14 0594. 

Top