Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget

RSS

Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten;
  • de presentatie van en/of actieve deelname aan het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2018 en 15 maart 2018

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nllink opent in extern venster en zoek onder het kopje Subsidies, Cultuur op 'Incidenteel Cultuurbudget'. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. J.H. Vedder van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 45 24.

Top