Waar moet je op letten met vuur en de aanhoudende droogte?

RSS

In onze gemeente geldt sinds 28 juli voor bossen, heidevelden en andere natuurgebieden een algemeen rook- en stookverbod in verband met de langdurige droogte ( https://www.grootegast.nl/wonen/nieuws_41711/item/maatregelen-door-extreme-droogte_27349.html )

Het stoken van grote vuren en het verbranden van afvalstoffen is altijd al verboden als u geen specifieke ontheffing heeft. In verband met de droogte worden die ontheffingen nu niet verleend.

Sfeervuren, zoals vuurkorven, en vuur om te koken, zoals bijvoorbeeld een barbecue zijn buiten de genoemde natuurgebieden nog wel toegestaan, maar dan mag er geen gevaar zijn voor het ontstaan en verspreiden van brand. Dit betekent dat u voldoende voorzorgsmaatregelen moet nemen. Plaats een vuurkorf of een barbecue alleen op een verharde ondergrond. Zorg dat er voldoende afstand is tot begroeiing (bomen, struiken, planten en gras) die door de droogte makkelijk vlam kunnen vatten. Zorg dat u brandblussers en emmers met water bij de hand heeft om een beginnende brand snel te kunnen blussen. Dit geldt ook voor het gebruik van fakkels en kaarsen in de open lucht.

Neemt u onvoldoende maatregelen om gevaar van brand te beperken, dan kan er door de politie handhavend worden opgetreden. Wilt u elk risico vermijden, maak dan in deze warme en droge periode geen gebruik van sfeervuren, barbecues, kaarsen e.d.

Top