Antwoord voor bedrijven en 123 subsidie

Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de rijksoverheid. De website www.antwoordvoorbedrijven.nlExterne site, opent in hetzelfde venster maakt overheidsinformatie van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk toegankelijk.

Via Antwoord voor bedrijven krijgen ondernemers duidelijkheid over wetten en regels, vergunningen en vereisten, belastingen en subsidies die voor hen van belang zijn.

In (Noord-)Nederland zijn zeer veel subsidieregelingen voor ondernemers van kracht. Vanwege dit grote aantal regelingen is het voor ondernemers lastig de juiste regeling te vinden. Met de website www.123subsidie.nlExterne site, opent in hetzelfde venster wil Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar relevante subsidieregelingen.

1, 2, 3 subsidie.nl, Subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Noord Nederland

Top