Convenant Hoofdstraat

Met het oog op een aangename beleving van de Hoofdstraat en een goed gebruik van de openbare ruimte is het belangrijk om afspraken te maken tussen ondernemers, omwonenden en de gemeente Grootegast.

 Uitgangspunt daarbij is om te bezien of er meer verantwoordelijkheden kunnen worden neergelegd bij de eigenlijke gebruikers van de Hoofdstraat. Regulering via bestaande wet- en regelgeving is dan in mindere mate gewenst. Het effect is dat er minder vergunningen, toezicht en handhaving van de zijde van de gemeente Grootegast nodig zullen zijn.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant, welke hieronder is te downloaden.

Top