Milieu-informatie

De meeste bedrijven krijgen te maken met voorschriften op grond van milieuwetgeving. Het doel van deze voorschriften heeft betrekking op:

 • Fysieke veiligheid
  Deze voorschriften hebben tot doel om "fysieke risico's" te verkleinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opslag van gevaarlijke stoffen die explosies kunnen veroorzaken of die erg giftig zijn. Bij een calamiteit met dergelijke stoffen is er een groot risico op slachtoffers.
 • Gezondheid
  Deze voorschriften hebben tot doel om risico's voor de gezondheid te verkleinen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en waterverontreiniging. Ook het regelmatig verwijderen van afval dient ter bescherming van de gezondheid.
 • Natuurbescherming
  Deze voorschriften hebben tot doel om planten en dieren te beschermen. Ook hierbij kan gedacht worden aan de voorschriften om luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en waterverontreiniging tegen te gaan.
 • Hinder
  Bij hinder moet gedacht worden aan zaken als geluidshinder, geurhinder, stofhinder e.d. Bij alle bedrijven gelden er specifieke voorschriften om de hinder te beperken
 • Energie- en waterbesparing
  Van alle bedrijven wordt verwacht wordt dat ze goed letten op hun energie- en waterverbruik. Bij bedrijven die relatief veel energie en water gebruiken, worden specifieke voorschriften gesteld.
 • Afvalverwijdering
  Door een goede afvalscheiding is hergebruik beter mogelijk en wordt dus bespaard op grondstoffen. Vaak zijn er daarom specifieke scheidingsvoorschriften opgenomen.
Top