Sport

  • Grootegast plezierig in beweging

    Het college van burgemeester en wethouders van Grootegast  wil bevorderen dat alle senioren en mensen met een verstandelijk beperking In de gemeente een specifiek aanbod krijgen om meer te bewegen. Meer bewegen bevordert niet alle je gezondheid. Het is ook een mooie manier om op een plezierige manier met andere mensen in contact  te komen. Dit project heeft daarom de naam mee gekregen: “Grootegast Plezierig in Beweging”.

  • Sportverenigingen en -accommodaties

    Een actueel overzicht van alle sportverenigingen en -accommodaties binnen de gemeente Grootegast vindt u in de digitale gemeentegids.

  • Grootegast in beweging

    Grootegast in beweging Gemeente Grootegast heeft in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen het project 'Grootegast in Beweging' in gang gezet. Door dit project wil de gemeente inwoners in beweging krijgen en structureel in beweging houden.

Top